Digitale zomersessies Circulaire tunnels

Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn. Rijkswaterstaat wil al in 2030 circulair werken. Wat betekent dat voor tunnels? Wat is dat eigenlijk, een circulaire tunnel? Dit wil het platform Duurzaamheid samen gaan ontdekken in drie digitale zomersessies.
Digitale zomersessies Circulaire tunnels| Land Water

Op 16 juli, 20 augustus en 17 september 2020 organiseert het platform Duurzaamheid drie digitale zomersessies over circulaire tunnels. Hierin worden de deelnemers meegenomen in de onderwerpen circulair ontwerpen, circulair aanbesteden en circulaire initiatieven. Er wordt geen voorkennis verwacht, wel interactie!

In de loop van de sessies bouwen de deelnemers gezamenlijk kennis op over de mogelijkheden voor circulaire tunnels. Alle sessies vinden plaats op een donderdag om 10.30 uur en duren maximaal 1,5 uur. Alle sessies worden opgenomen en verwerkt in een een ‘lerend document’ dat beschikbaar wordt gesteld. Aanmelden kan via de website.