Zout weren uit Noordzeekanaal

Zeesluis IJmuiden is sinds 26 januari 2022 officieel in gebruik genomen. Doordat de nieuwe zeesluis groter is dan de Noordersluis, stroomt er tijdens het schutproces meer zout water het Noordzeekanaal in. Om verdere verzilting van het Noordzeekanaal tegen te gaan, wordt een constructie gebouwd waardoor zoutwater wordt onttrokken en in het reguliere waterbeheer in IJmuiden terug naar zee wordt gepompt via het spui en gemaal. 
Zout weren uit Noordzeekanaal| Land Water

De nieuwsbrief van Rijkswaterstaat meldt dat Aannemerscombinatie Van Hattum en Blankevoort (VHB) in opdracht van RWS deze constructie ontwerpt en bouwt. De constructie heeft de naam ‘Selectieve Onttrekking’ gekregen. De constructie maakt gebruik van het feit dat zout water zwaarder is dan zoet. “Het zwaardere, zoute water verzamelt zich op de bodem achter de sluizen. Daarom bouwen we in het Binnenspuikanaal (zie afbeelding) een betonnen wand met op de bodem een opening. Deze opening werkt als een grote brievenbus. Het zwaardere, zoute water zakt naar beneden en gaat via de opening onder de betonnen wand door. Via het spui- en gemaalcomplex wordt het zoute water weer naar zee gebracht. Het zoete water in de bovenste waterlaag wordt tegengehouden door de wand en blijft in het Noordzeekanaal achter”, legt Rob Gordijn uit. Hij is omgevingsmanager bij VHB, de hoofdaannemer van het project.

Er wordt samengewerkt met andere partijen: “Voor bepaalde specialistische onderdelen hebben wij partners aangehaakt met veel ervaring. Bijvoorbeeld twee andere bedrijven van Volker Wessels; Volker Staal en Funderingen en Vialis. Maar ook het bedrijf Van den Herik als de waterbouwer en voor de technische installaties Spie. De partners helpen ons onder andere met het baggerwerk, de beweegbare deur voor onderhoudsvaartuigen en de fundering voor de betonnen wand.’’