Informatiebijeenkomst over norm tijdelijke waterkeringen

Actueel
Water/Bodem 
‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Donderdag 20 januari 2022 is er een informatiebijeenkomst met betrekking tot de ontwikkeling van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor tijdelijke waterkeringen. Deze moet het gebruik van innovatieve alternatieven voor de zandzak stimuleren en in goede banen leiden. Iedereen die zich bezighoudt met technische, organisatorische en logistieke aspecten en wil bijdragen aan nieuwe en betere oplossingen is uitgenodigd om mee te praten over de inhoud van deze nieuwe NTA.

Informatiebijeenkomst over norm tijdelijke waterkeringenIn de zomer van 2021 heeft Nederland en met name Zuid-Limburg te maken gehad met forse, acute overstromingen en wateroverlast. Daarbij is massaal de zandzak ingezet. Intussen zijn er echter alternatieven ontwikkeld die mogelijk voordelen bieden in snelheid en effectiviteit. Het vraagstuk is of de zandzak in deze tijd nog voldoet, mede gelet op het feit dat er nieuwere en betere alternatieven voorhanden lijken te zijn.

Informatiebijeenkomst tijdelijke waterkeringen

NEN organiseert een informatiebijeenkomst op donderdag 20 januari (14.00 – 16.00 uur). Er wordt een toelichting gegeven op de nieuwe, tijdelijke waterkeringen, op de doelstellingen van de NTA en wat er bij komt kijken om de NTA tot stand te brengen.

NEN gaat graag met elkaar in gesprek om te verkennen welke onderwerpen in deze NTA voor tijdelijke waterkeringen moeten worden meegenomen. Met deelname wordt er actief bijgedragen aan de grote maatschappelijke opgave om overstromingen en de schadelijke gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.

Samenwerking in de hele keten

In de NTA komt een overzicht van minimale prestatie-eisen die gelden ten aanzien van de producteigenschappen van tijdelijke waterkeringen. Daarnaast kunnen eisen op het gebied van logistiek en organisatie worden opgenomen.

Voor de NTA wordt er gebruik gemaakt van de kennis die reeds breed aanwezig is. Er zijn twee BSI-normen die gebruikt kunnen worden en zijn er al veel testgegevens over de prestaties van innovatieve tijdelijke waterkeringen. Daarnaast zijn onder andere door STOWA en in het kader van het Europese project BRIGDAIR relevante studies uitgevoerd.

Belangrijk is dat er draagvlak is in de gehele keten voor het toepassen van innovatieve tijdelijke waterkeringen. Met een breed scala aan stakeholders wordt de inhoud van de NTA opgesteld en wordt er vastgelegd wat nodig is voor veilig en effectief gebruik in verschillende situaties. Doel is dat oplossingen die aan de NTA voldoen vervolgens via een goede samenwerking in de keten kunnen worden toegepast.

Aanmelden kan via arnoud.muizer@nen.nl voor de bijeenkomst op 20 januari van 14.00-16.00 uur (fysiek bij NEN of een online bijeenkomst).