header

dinsdag, 07 april 2015 10:06

Kabinet geeft startschot voor Nederlandse Gaswende

Het kabinet wil een trendbreuk realiseren in de verwarming van huizen, kantoren en industrie door veel meer gebruik te maken van hernieuwbare bronnen en restwarmte. Dit blijkt uit de warmtebrief die minister Kamp vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Duurzame Energie Koepel is verheugd dat Minister Kamp van Economische Zaken hiermee een startschot geeft voor een omslag, waarin aardgas niet meer dominant is, maar hernieuwbare warmte ruim baan zal gaan krijgen. Aardgas zal in veel wijken en steden op termijn terugtrekken, waarbij hernieuwbare warmte en de inzet van warmtenetten de warmtevoorziening deels gaan overnemen. De Duurzame Energie Koepel is blij hiermee, omdat het Nederland in de toekomst minder afhankelijk maakt van de import van aardgas uit onstabiele landen en klimaatneutraal wonen dichter bij brengt. Deze trendbreuk zal ook leiden tot een grotere bijdrage van de hernieuwbare energie sector aan de werkgelegenheid en de Nederlandse economie. 
Hernieuwbare energiebronnen zoals zonnewarmte, warmtepompen, bodemenergie (onder andere warmtekoudeopslag, geothermie), en allerlei vormen van bio-energie zijn veelal goedkoper en beter voor het milieu. Bovendien is de inzet hiervan noodzakelijk om de doelstelling uit het Energieakkoord van 14 procent duurzame energie in 2020 te halen. Door de huidige regelgeving en belastingstructuren is er geen gelijk speelveld waardoor efficiënte hernieuwbare warmtebronnen moeilijker kunnen concurreren. Teun Bokhoven, voorzitter van de Duurzame Energie Koepel: "De trendbreuk die Minister Kamp nastreeft is goed nieuws, maar alleen haalbaar als er op korte termijn een gelijk speelveld wordt gecreëerd tussen gas en hernieuwbare warmtebronnen. De warmtebrief geeft daarvoor een goed signaal. Onze sector zal zich sterk inzetten om te zorgen dat dit geen papieren tijger wordt en dringt er bij het kabinet op aan snel met maatregelen te komen zoals het wegwerken van de ongelijkheid in de waardering in de energiebelasting tussen gas en elektriciteit." De visie, die wordt gepresenteerd in de Warmtebrief, is een duidelijk nieuw geluid na decennia waarin aardgas als belangrijkste bron voor de verwarming kon gelden. De huidige turbulentie rondom aardgas speelt daarbij zeker mee. De Duurzame Energie Koepel is van mening dat aardgas een te kostbare en hoogwaardige grondstof is om zomaar te gebruiken om onze woningen een paar graden te verwarmen tot 20 graden Celcius. Ons kostbare aardgas kan beter gebruikt worden voor hoogwaardige toepassingen in de industrie, de scheepvaart en niche sectoren waar hernieuwbare warmte niet haalbaar is.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties