header

woensdag, 15 april 2015 09:02

Leidraad riolering: 7 vernieuwde modules

Na de grootste actualisatieronde in de geschiedenis van de Leidraad riolering zijn nu in één keer zeven vernieuwde modules beschikbaar. 

De Leidraad riolering is het basiswerk voor iedere rioleringsbeheerder met de algemeen geaccepteerde uitgangspunten, methoden en technieken voor de rioleringszorg. Stichting RIONED houdt de leidraad actueel door deze regelmatig per jaar aan te vullen met geactualiseerde modules. Met deze 45e aanvulling zijn onder meer alle juridische modules in één keer vernieuwd. Zo gaat module A2500 nu uitgebreid in op de juridische en beleidsmatige aspecten van grondwateroverlast en de funderingsproblematiek bij grondwatertekort. Daarnaast is C2400 aangepast aan de nieuwe inspectienormen en schenkt deze module nu ook aandacht aan andere voorzieningen dan alleen putten en buizen. C2510 en D1100 hebben een opbouw en structuur gekregen die beter aansluiten bij de praktijk.

Overzicht herziene modules

De 45e aanvulling is al beschikbaar in de digitale Leidraad en wordt per post in week 16 bezorgd. In deze aanvulling zitten de volgende geactualiseerde modules:

A1000 Beleid en regelgeving op hoofdlijnen
Geeft aan met welke beleidsvelden de rioleringszorg raakvlakken heeft, inclusief een overzicht van de beleidsplannen en wetten op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en water op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau.

A2000 Juridische aspecten algemeen
Beschrijft de juridische aspecten van elke fase in de levensloop van een riolering, van aanleg tot verwijdering. Ook beschrijft de module in het kort de procedures.

A2100 Aansluiten en lozen
Geeft aan hoe u alles omtrent huisaansluitingen juridisch regelt. Hierbij komt zowel de bouw- als milieuregelgeving (lozingen) aan bod. Ook schenkt de module aandacht aan het VNG-model hemel- en grondwater en de regels voor lozingen vanuit de riolering.

A2500 Grondwaterzorg in bebouwd gebied
Geeft een overzicht van de juridische en beleidsmatige aspecten rond grondwater, grondwateroverlast en grondwatertekort.

C2400 Inspectie en beoordeling
Geeft een overzicht van onderzoekstechnieken om de toestand van de objecten van een rioolstelsel te bepalen. Inclusief aanbevelingen voor de verdere verwerking van de inspectieresultaten. Ook gaat de module in op de beoordeling van objecten op basis van de verkregen resultaten.

C2510 Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage
Behandelt onderzoeksmethoden om de doorlatendheid van de bodem te bepalen.

D1100 Kostenkengetallen rioleringszorg
Bevat de kostenkengetallen voor aanleg, vervanging en andere beheermaatregelen voor diverse schaalniveaus: van buis tot compleet stelsel. U kunt de kostenkengetallen voor uw eigen situatie aanpassen met een bijbehorend Excel-bestand.

Papieren en digitale versie: wie krijgt wat?

Alle directe begunstigers van Stichting RIONED ontvangen de papieren aanvulling gratis. Bedrijven die indirect via hun koepelorganisatie begunstiger zijn, kunnen een RIONED publicatieabonnement nemen om de papieren aanvullingen zelf te ontvangen. Dat geldt ook voor directe begunstigers die behoefte hebben aan een extra set. Begunstigers en indirecte begunstigers met een publicatieabonnement hebben ook toegang tot de digitale Leidraad riolering op het besloten deel van www.riool.net. Niet-begunstigers kunnen via een RIONED publicatieabonnement een los exemplaar van de Leidraad riolering aanschaffen. Zij hebben geen toegang tot de digitale Leidraad riolering.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties