header

donderdag, 04 juni 2015 16:00

ILT en Certicon ondertekenen toezichtconvenant

Certicon Kwaliteitskeuringen en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben op 3 juni 2015 een toezichtconvenant ondertekend. Dit is het eerste convenant met een bedrijf in de sector bodemkwaliteit.
Certicon is een adviesbureau, gespecialiseerd in het uitvoeren van bodem- en waterbodemonderzoeken, partijkeuringen van grond en bouwstoffen en certificeringen conform het Besluit bodemkwaliteit, het opstellen van (water)bodemkwaliteitskaarten, begeleiding van saneringen, mechanische boringen, peilwerkzaamheden, bepaling baggervolume en landmeetkundige diensten met behulp van GPS & tachymetrie.

Afspraken
Certicon heeft volgens de ILT als voorbereiding op het convenant de afgelopen tijd laten zien in staat te zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen om te zorgen voor een goede naleving van de wettelijke regels en voorschriften.
Met dit convenant spreekt de ILT met Certicon af dat het bedrijf aan constante verbetering van het managementsysteem werkt en het aantal afwijkingen van de wet- en regelgeving minimaliseert. Certicon toetst zelf de naleving en informeert de ILT over geconstateerde afwijkingen. De ILT voert geen inspecties bij Certicon uit, maar verifieert jaarlijks de convenant afspraken. Certicon en de ILT baseren hun onderlinge relatie hiermee op transparantie, begrip en vertrouwen.
De ILT wil met het afsluiten van convenanten organisaties stimuleren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen om de naleving van wet- en regelgeving te bevorderen.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties