header

donderdag, 11 juni 2015 14:38

Verbeterplan voor kaden

Advies- en ingenieursbureau Grontmij stelt in opdracht van Waterschap Rivierenland kadeverbeteringsplannen op voor Groot Ammers en de Unesco Wereld Erfgoed kaden in Kinderdijk. Na veiligheidstoetsing bleken de kaden niet aan de veiligheidsnormen te voldoen. Het verbeterplan voor deze ruim 7 kilometer wereldberoemde kaden, is voor het waterschap de opstap naar de verbetering van in totaal 93 kilometer regionale waterkeringen in de Alblasserwaard. De plannen vormen de basis voor de uitvoering vanaf 2016.

Veiligheid, natuur en recreatie
In het werkgebied van Waterschap Rivierenland zijn de boezemkaden in de loop der jaren vaak opgehoogd om het water te kunnen keren. Bij een recent onderzoek naar ondermeer de stabiliteit en hoogte bleek de helft van de kaden langs boezemwateren en kanalen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden niet aan de provinciale normen te voldoen. Grontmij levert een planstudie voor kadeverbetering van de Molenkade en een voor de Hoge Boezem van de Overwaard. Binnen de opdracht worden naast de kadeverbetering meerdere opgaven meegenomen zoals verbetering van de waterhuishouding en natuurontwikkeling in de vorm van de aanleg van ecologische verbindingszones of natuurvriendelijke oevers. Hierin worden het behoud van cultuurhistorie en landschappelijke inpassing en inpassing van de molenerven uiteraard meegewogen

Integrale aanpak
De aanpak van de Molenkade in Groot-Ammers wordt gecombineerd met andere werkzaamheden zoals aanpassing van fietspadknelpunten op de kade bij de molens, de aanleg van een ecologische verbindingszone, aanpassing van de watergangen naar het gemaal Liesveld Graafland, het opheffen van het gemaal aan de Peulwijksekade en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Voor de Hogeboezem van de Overwaard is de opgaaf het verbeteren van de waterveiligheid en de -kwaliteit, het behoud van de cultuurhistorische elementen gecombineerd met versterking van de natuurwaarden van het ingesloten natuurgebied (Natura 2000).

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties