header

maandag, 15 juni 2015 11:44

Ecoaquaduct A4 Delft-Schiedam is gereed

Het Midden-Delfland-gebied heeft weer een aaneengesloten natuur- en recreatiegebied dankzij het ecoaquaduct over de A4 Delft-Schiedam. Het is een ecopassage over de snelweg en een aquaduct voor de Slinksloot en de Zweth. Mensen en dieren kunnen nu gemakkelijk de A4 Delft-Schiedam oversteken.
Het ecoaquaduct is onderdeel van het programma ‘Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS)’, waarmee naast de aanleg van rijksweg A4 Delft-Schiedam is geïnvesteerd in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen. Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland, tevens voorzitter van IODS: “Dit ecoaquaduct staat symbool voor de samenwerking en verbinding tussen alle partijen die aan IODS meewerken.”
Ruud Splitthoff, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, licht toe: “Door samenwerking is de snelweg aangelegd in de (half)verdiepte ligging, waardoor de weg vanuit het Midden-Delfland-gebied nauwelijks is te zien. Deze bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving is voor Rijkswaterstaat erg belangrijk. Daarnaast zorgt de weg voor een betere bereikbaarheid van Rotterdam en Den Haag.”
Het ecoaquaduct bestaat uit vier verschillende zones: een natte zone, rietzone, graslandzone en een zone met beplanting. De zones lopen in elkaar over via een flauwe helling. Hierdoor ontstaan verschillende typen natuur dicht naast elkaar. De diversiteit aan soorten is daardoor groot. Het gaat bij dit ecoaquaduct vooral om aquatische en kleinere zoogdieren, zoals salamanders, rugstreeppadden, modderkruipers en vissen. Ook de vogels uit het gebied krijgen hier hun plek. Via het ecoaquaduct kunnen dieren zich makkelijke verspreiden, aaneengesloten natuurgebieden zijn gevarieerder en er kunnen meer planten en dieren leven.
Naast een verbinding voor de dieren is tegelijkertijd ook het recreatiegebied voor mensen vergroot. Het is toegankelijk voor kano’s en wandelaars kunnen over het ecoaquaduct wandelen via vlonders en bruggen.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties