header

dinsdag, 07 juli 2015 15:28

Minisymposium 'Waar blijft het water?'

Tijdens het minisymposium 'Waar blijft het water' wordt ingegaan op het belang van goede, betrouwbare verdampingsgegevens.

Op woensdag 16 september houdt een breed consortium van kennisinstellingen, bedrijven en overheidsinstanties het symposium tijdens een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de ingebruikstelling van een meetstation voor het meten van de werkelijke verdamping in het nationaal park ‘De Hoge Veluwe’. Tijdens het symposium gaan we dieper in op het belang van goede, betrouwbare verdampingsgegevens en kunt u een kijkje nemen bij het meetstation.

In waterbalansstudies is de verdamping vrijwel altijd de grootste verliespost. Het merendeel van de neerslag in een gebied wordt namelijk verdampt door gewassen, bomen, natuurlijke vegetaties en de bodem. Met de beschikbaarheid van voldoende water in een gebied zijn grote (commerciële) belangen gemoeid: te weinig water kan leiden tot een daling van de gewasproductie in de landbouw, tot kostbare investeringen in de bedrijfsvoering van drinkwaterbedrijven en tot aantasting van funderingen. Door de verdamping op de Veluwe te meten wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel water er op de Veluwe beschikbaar is voor verschillende gebruiksfuncties.

Dankzij inspanningen van KWR Watercycle Research Institute, Eijkelkamp Agrisearch Equipment (EAE), Alterra, KNMI, Vitens, Provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe en STOWA is nu een meetsysteem ontwikkeld voor het meten van de werkelijke verdamping. Tijdens de bijeenkomst op 16 september wordt uitleg gegeven over de meettechniek en worden het nut en de noodzaak van verdampingsmetingen besproken. De officiële ingebruikstelling vindt plaats door 8 bestuurders: Wim van Vierssen (directeur KWR), Frank Tillmann (directeur EAE), Johan Driessen (hoofd technologiecentrum Vitens), Bram de Vos (directeur Alterra), Seger van Voorst tot Voorst (directeur Hoge Veluwe), Giliam Roolant (afdelingshoofd planvorming Waterschap Vallei en Veluwe), Joost Buntsma (directeur STOWA) en Myriam van Rooij (directeur KNMI).

Aanmelden kan via KWR Watercycle Research Institute of klik hier voor meer informatie over het minisymposium.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties