header

maandag, 13 juli 2015 17:23

Elke paal een heipaal?

Opmerkelijk nieuws in plaatselijke en regionale kranten, dat aan menige leek voorbij gaat. Er zijn
funderingsproblemen bij de parkeergarage van het woningbouwproject De Kaap in Hoogeveen
geconstateerd. Meerdere kranten doen verslag van de vertragingen nadat problemen aan de
funderingspalen zijn geconstateerd. Onduidelijk is het echter over welke type funderingspalen dit
gaat.

De Hoogeveensche Courant meldt onder kop ‘De Kaap vertraagd door Heiproblemen’ als oorzaak van
de vertraging ‘heiproblemen’. De projectleider komt in het artikel aan het woord en zegt dat
‘sommige palen niet goed de grond zijn ingegaan’ en ‘gelukkig zijn er heel wat palen goed’. Dagblad
van het Noorden heeft het over ‘mankementen aan fundering’. De gemeentelijke nieuwsbrief heeft
het over ‘palen die de grond in zijn geheid’ en RTV Drenthe beschrijft hetzelfde project met
‘bouwfouten’ en ‘constructiefouten’, die aan het licht zijn gekomen ‘bij controle na het uitharden van
het beton’. De verdachte palen zullen worden uitgegraven, afgehakt en opnieuw worden opgestort.
De website van deze omroep weet te melden dat het gaat om vibropalen.
Voor een willekeurige leek en journalist lijkt dit allemaal duidelijk. Maar voor bouwdeskundigen, en
in het bijzonder funderingsspecialisten, worden hier nogal wat zaken op één hoop gegooid en met
elkaar verward.
In alle artikelen wordt de suggestie gewekt dat het gaat over geheide palen. Maar heipalen hoeven
niet uit te harden. Het beton van de geprefabriceerde heipaal hardt uit in het productieproces bij de
leverancier. En problemen aan heipalen komen al tijdens de installatie, het heien, aan het licht. De
kalender, het aantal slagen per kwart meter, is een kwalitatieve maat voor de betrouwbaarheid van
de funderingspaal. Direct tijdens het heien verklikt de kalender mogelijke problemen ten gevolge van
breuk, schade of achterblijvende draagkracht.
Anders is het bij een vibropaal. Dit is niet een geheide paal, maar behoort tot de groep van de
zogenaamde ‘in de grond gevormde palen’. Op enige wijze wordt een gat in de grond gemaakt, bij
vibropalen door het heien van een gesloten stalen buis, dat met vloeibaar beton wordt gevuld.
Aan dit type paalsystemen kleven een aantal kenmerkende risico’s, ongeacht hoe goed de mannen
van het funderingsbedrijf hun best hebben gedaan. Bekend probleem is onder meer het uitspoelen
van het net gestorte beton wanneer in de grond gevormde palen in watervoerende lagen worden
geïnstalleerd. Of de zeer geringe bestandheid tegen horizontale krachten van de nog verse paal die
ontstaan wanneer zwaar materieel in een slappe bouwput beweegt. En de mogelijkheid van
insluitingen wanneer het gemaakte gat niet snel genoeg met beton wordt gevuld. Wellicht is het
grootste risico bij in de grond gevormde palen dat eventuele problemen niet worden gesignaleerd.
Op grond van een vals vertrouwen wordt dan gebouwd op een ondeugdelijke fundering. Dat is een
terechte reden tot zorg voor een opdrachtgever.
Zonder nadere studie is het moeilijk te zeggen welke oorzaak het probleem in Hoogeveen heeft
veroorzaakt. Dat is momenteel studie voor daarin gespecialiseerde bureaus.
Duidelijk is echter wel dat onder leken, maar te vaak ook onder bouwspecialisten veel
onduidelijkheid is over de diverse paalsystemen, de voor- en nadelen van elk systeem, en de
toepassingsgebieden. Zoals bekend is wat de eigenschappen zijn van houtskeletbouw versus
betonskeletbouw, elk met hun eigen voor- en nadelen en daardoor elk hun eigen toepassingsgebied,
zou ook elke betrokkene bij én vooral beslissers in de bouw het verschil dienen te kennen tussen een
heipaal en in de grond gevormde palen.
Immers, elke paal is (nog) geen heipaal.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties