header

dinsdag, 14 juli 2015 12:17

Nationaal Waterplan beschrijft milieuffecten voldoende

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het Nationaal Waterplan 2016-2021 beoordeeld. Dit plan is bedoeld ter overbrugging van de periode totdat de ‘Nationale Omgevingsvisie’ in 2018 is afgerond. De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten voldoende beschrijft. Zij adviseert om bij het opstellen van de Omgevingsvisie en het milieueffectrapport speciale aandacht te besteden aan de doelen voor de waterkwaliteit en aan de milieuruimte op de Noordzee.

Het plan
Het Nationaal Waterplan 2016-2021 bevat de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid. Onderdelen van dit plan zijn een beleidsplan voor de Noordzee, ‘stroomgebiedbeheerplannen’ en ‘overstromingsrisicobeheerplannen’ voor de stroomgebieden van de Rijn, Maas, Schelde en Eems vastgesteld. De plannen zijn bedoeld om overstromingen te voorkomen en de waterkwaliteit te verbeteren. Om de milieugevolgen van deze plannen in beeld te brengen is een milieueffectrapport opgesteld. De minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken hebben de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Het advies
Het milieueffectrapport laat zien dat het Nationaal Waterplan zich richt op korte termijndoelen en geen keuzes bevat die leiden tot grote nieuwe ontwikkelingen of veranderingen in het waterbeleid. De reden hiervan is dat dit plan bedoeld is ter overbrugging totdat de ‘Nationale Omgevingsvisie’ in 2018 afgerond is. Deze aanpak brengt wel milieurisico’s met zich mee.
Commissievoorzitter Marieke van Rhijn: ‘Het is duidelijk dat de waterkwaliteit in Nederland op veel plaatsen nog onvoldoende is. Het rapport geeft niet aan welke maatregelen op korte termijn nodig zijn om op lange termijn te zorgen dat de waterkwaliteit verbetert. Die verbetering is nodig om op tijd aan de normen van de Kaderrichtlijn water te voldoen.’
Het waterplan is ook bepalend voor de toekomst van de Noordzee. De Noordzee is belangrijk voor bijvoorbeeld natuur, scheepvaart, olie- en gaswinning, zandwinning, visserij en windenergie. Het rapport maakt niet duidelijk of er op de Noordzee op langere termijn genoeg milieuruimte is voor al deze functies en of sturing nodig is. De Commissie adviseert het Kabinet om met beide punten rekening te houden bij het opstellen van de nieuwe ‘Nationale Omgevingsvisie’.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties