header

woensdag, 15 juli 2015 10:52

Beheer- en Ontwikkelplan Rijkswateren beschrijft milieueffecten voldoende

De Commissie m.e.r. vindt het milieueffectrapport voor het Beheer- en Ontwikkelplan Rijkswateren (BPRW) voldoende. Advies aan Rijkswaterstaat is om bijzondere aandacht te geven aan de effecten op natuur.

Het rapport stelt dat negatieve effecten op natuur altijd kunnen worden voorkomen. De Commissie wijst erop dat dit niet in alle gevallen zo zal zijn en afhankelijk is van de uitvoeringswijze. Zij adviseert om in het vervolg bijzondere aandacht te geven aan de effecten op natuur.

Verder geeft het milieueffectrapport geeft goede informatie over het de milieueffecten van bepaalde maatregelen in het algemeen, zoals uiterwaardverlaging of de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Het rapport laat de milieueffecten van het beheer en onderhoud vervolgens per watersysteem globaal zien. Milieueffecten van specifieke projecten zullen pas in het vervolg onderzocht worden.

Het plan
Rijkswaterstaat stelt elke zes jaar een nieuw plan op voor de ontwikkeling, werking en bescherming van alle Rijkswateren (bijvoorbeeld het IJsselmeer en de grote rivieren). Het plan beschrijft per gebied waterhuishoudkundige maatregelen, bijvoorbeeld dijkversterkingen, baggerwerkzaamheden en natuurontwikkeling. Het plan is een doorvertaling van het Nationaal Waterplan, waarover de Commissie ook heeft geadviseerd. De milieugevolgen van het plan zijn onderzocht in een milieueffectrapport. De minister van Infrastructuur en Milieu besluit dit najaar over het plan. De minister heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties