header

maandag, 03 augustus 2015 09:55

Praktijkrichtlijn boortechnieken en monsternemingstoestellen herzien

Het gaat om een herziening waarbij nu de beoordeling van de boortechnieken en de monsternemingstoestellen expliciet van elkaar zijn gescheiden. Daarbij zijn de tabellen volledig herzien; de ‘oude’ tekst is opnieuw ingedeeld en waar nodig aangevuld of verhelderd; referenties naar andere normdocumenten zijn geactualiseerd.

De Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5741 ‘Richtlijn voor de keuze en toepassing van boortechnieken en monsternemingstoestellen voor grond, sediment, slib en grondwater bij milieuonderzoek’ is ingrijpend herzien.

De herziening is het gevolg van de reactie van gebruikers de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5741 ‘Richtlijn voor de keuze en toepassing van boortechnieken en monsternemingstoestellen voor grond, sediment, slib en grondwater bij milieuonderzoek’. Zij werden in de vorige versie geconfronteerd met een te strikte interpretatie van de beoordeling van de boortechnieken.

NPR 5741 maakt deel uit van een reeks normen die de monsterneming ten behoeve van milieuonderzoek beschrijft. De beoordeling van de in de praktijkrichtlijn vermelde technieken is gebaseerd op diverse milieuaspecten. Om een goede boring en/of monsterneming te kunnen doen, is het soms noodzakelijk om verschillende technieken te combineren, bijvoorbeeld bij het doorboren van meerdere typen bodemlagen of bij het passeren van de grondwaterspiegel.

Toepassing
NPR 5741 wordt veel gebruikt in overleg tussen opdrachtgevers en uitvoerders van milieuonderzoek. De praktijkrichtlijn wordt ook vermeld in de ‘Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming’ en in de ‘Uitvoeringsregeling Meststoffenwet’ (in de laatste voor de bepaling van het PAL-getal en het Pw-getal). Omdat de inhoud van de praktijkrichtlijn slechts richtinggevend kan zijn, zal deze niet tot een NEN-norm evolueren.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties