header

donderdag, 20 augustus 2015 10:44

Boskalis: druk eerste halfjaar met hoge winst

Koninklijke Boskalis Westminster heeft over het eerste halfjaar een 21 procent hogere nettowinst behaald van 306,5 miljoen euro (eerste halfjaar 2014: 253,0 miljoen euro).

De omzet is in het eerste halfjaar met 1,6 procent toegenomen tot 1,57 miljard euro (eerste halfjaar 2014: 1,55 miljard euro). De omzet gecorrigeerd voor (de)consolidatie- en valutakoerseffecten was stabiel.

De EBITDA is in het eerste halfjaar uitgekomen op 500,1 miljoen euro en het bedrijfsresultaat (EBIT) op 359,3 miljoen euro (EBITDA eerste halfjaar 2014: 466,4 miljoen euro en EBIT: 338,3 miljoen euro).

De resultaten waren in alle drie de segmenten goed met daarenboven een aantal bijzondere (positieve) posten.

Bij Dredging & Inland Infra is sprake geweest van een operationeel buitengewoon druk eerste halfjaar. Goede resultaten op de projecten in uitvoering, een zeer hoge vlootbezetting met relatief lage reparatiekosten en substantiële opbrengsten uit de afwikkeling van eerder opgeleverd werk hebben aan het goede resultaat bijgedragen.

Ook bij Offshore Energy is het eerste halfjaar goed verlopen met een hoge bezetting van het materieel en goede projectresultaten. Daarnaast heeft de sterkere US dollar positief bijgedragen aan het resultaat.

Bij Towage & Salvage lag het resultaat van de havensleepactiviteiten in lijn met de verwachtingen, daar waar het resultaat van Smit Lamnalco achterbleef. Salvage heeft een goed eerste halfjaar gehad, met diverse wrakopruimingsprojecten en een belangrijke resultaatbijdrage uit de financiële afwikkeling van in voorgaande jaren verrichte bergingsprojecten.

Boskalis heeft in het eerste halfjaar haar belang in Fugro met 5,2 procent uitgebreid tot 25,1 procent. Met ingang van 2015 wordt dit belang, conform IFRS, verantwoord als 'geassocieerde deelneming'. Als gevolg hiervan is een positief herwaarderingsresultaat van 28,5 miljoen euro op het belang in Fugro verantwoord in het segment Holding & Eliminaties.

De orderportefeuille bedraagt aan het einde van het eerste halfjaar 2.963 miljoen euro (ultimo 2014: 3.286 miljoen euro). De daling van de orderportefeuille wordt met name verklaard door de uitvoering van het omvangrijke Suezkanaalproject en de verkoop, begin dit jaar, van het bedrijfsonderdeel De Jong.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties