header

donderdag, 27 augustus 2015 13:08

Ondergrondse waterbuffer verhelpt zoetwatertekort land- en tuinbouw

Al doet het weer de laatste weken anders vermoeden, Nederland kampt met droogte dit jaar. Ook in de toekomst moeten we rekening houden met nattere winters en drogere zomers. Dat betekent minder zoetwater in de periode dat agrariërs er het meeste behoefte aan hebben. Ondergrondse waterbuffers bieden uitkomst. Diverse nieuwe ondergrondse waterbergingstechnieken worden sinds kort gedemonstreerd in een showcase bij de tomatentelers van Prominent in het Westland.

Kostbare ruimte bovengronds
Zoetwateroverschotten in de winter opslaan en in de zomer aanspreken. Het klinkt eenvoudiger dan het is. Regenwater is ideaal als gietwater vanwege het lage zoutgehalte, maar bovengrondse opslag neemt veel kostbare ruimte in beslag. In het westen wordt daarom als aanvulling vaak brak of zout grondwater via dure omgekeerde osmose van zout ontdaan, waarbij het zoute restwater terug de bodem ingaat. In andere gebieden wordt ook wel zoetwater van elders aangevoerd, wat de druk op beschikbare voorraden vergroot. Toenemende zoetwatertekorten leiden tot productieverliezen voor tuinbouwers, akkerbouwers en fruittelers.

Ondergrondse waterberging
Showcase Waterbuffer is een unieke demonstratie van verschillende technieken voor lokale en regionale ondergrondse waterberging. Een daarvan is een systeem dat overschotten van regenwater opslaat in putten in de watervoerende zandlaag. Zo wordt een zoetwaterbel gecreëerd in zout grondwater. Het opgeslagen water kan naar behoefte worden gebruikt als gietwater. Op deze manier zijn de injectie en onttrekking van zoetwater in balans en ontstaat een robuuste zoetwatervoorziening, zonder de nadelige effecten van een zoute reststroom. Ook worden de kosten van het ontzilten bespaard. Deze vernieuwende manier van zoetwateropslag kan nationaal en internationaal een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van zoetwatertekorten.

Showcase
Sinds 2012 wordt bij Tomatenteler Prominent het opgevangen regenwater van vier tuinders – met in totaal 27 hectare kasdek – ondergronds opgeslagen. Dit proces is nu ingericht als showcase, waarbij alle stappen in het veld worden toegelicht met informatieborden. In een speciale ontvangstruimte komen andere technieken voor waterberging aan bod, die bijvoorbeeld geschikt zijn voor landbouw en fruitteelt. De showcase is mede mogelijk gemaakt door het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water en de Stichting Waterbuffer. De showcase wordt op vrijdag 28 augustus van 11.00 tot 13.00 uur officieel geopend door Dhr. Van Haersma Buma (Voorzitter Stichting Waterbuffer) bij Tomatenteler Prominent in ‘s-Gravezande.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties