header

vrijdag, 04 september 2015 08:52

Pleidooi voor sterkere dijken

De 3.000 kilometer aan primaire dijken in Nederland moeten zoveel mogelijk doorbraakbestendig worden aangelegd. Daarvoor pleiten Deltares, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en hoogleraar klimaatverandering Pier Vellinga.

Vellinga pleit al langer voor een ambitieuzere aanpak van het Deltaprogramma. “Nu worden de plannen gemaakt om de toegezegde 17 miljard ook daadwerkelijk in daden om te zetten, dus het is tijd om dit op de agenda te zetten. We zien dat van de plannen voor dijkversterking langs de grote rivieren het grootste deel niet doorbraakbestendig is. Wij pleiten ervoor misschien iets meer tijd te nemen voor de uitvoering van de plannen, maar er dan wel voor te zorgen dat de primaire dijken ook echt niet kunnen doorbreken.” Volgens de hoogleraar is het mogelijk dijken hoger en – vooral – veel breder te maken. “Maar op plekken met weinig ruimte is het ook mogelijk om gebruik te maken van damwanden.” Volgens de hoogleraar hoeven doorbraakvrije dijken slechts 5 tot 10 procent duurder te zijn.

Slachtoffers
Het PBL pleitte er vorig jaar in het rapport ‘Kleine kansen, grote gevolgen’ al voor om bij de risicoanalyse voor de dijken niet alleen te kijken naar het individuele risico en kosten-batenanalyse, maar ook naar beperking van het aantal slachtoffers. Vanuit die invalshoek wordt zelden naar doorbraakrisico’s gekeken. Volgens het PBL moet het reduceren van het aantal slachtoffers ook explicieter aan de orde worden gesteld. Ook Vellinga vindt het een gemiste kans dat in het Deltaprogramma nog steeds wordt uitgegaan van traditionele dijken. Dijken die wel kunnen doorbreken, ook al is de kans klein. “Eigenlijk is het vreemd dat we bij een kerncentrale uitgaan van een risiconorm van 1 op 1 miljoen, terwijl dat voor de sterkste dijken maximaal 1 op 100.000 is. Kennelijk wordt in het geval van de dijken nog altijd geaccepteerd dat het om een act of God kan gaan.”
Maar volgens Hans Oosters, dijkgraaf en bestuurslid van de Unie van Waterschappen, is het niet nodig om alle primaire dijken op die manier aan te pakken. “Vanwege bewoning of wegen is de ruimte om dijken breder te maken, er vaak ook echt niet. En als we met damwanden werken, liggen de prijzen heel wat hoger. Wij leveren binnenkort een stuk dijk op tussen Schoonhoven en Bergambacht waar we 4,5 kilometer hebben voorzien van damwanden en betonnen diepwanden. Met alleen grond en klei kost dat 5 miljoen per kilometer. Hier bedroegen de kosten 30 miljoen per kilometer.”

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties