header

dinsdag, 08 september 2015 16:43

Provincie besluit geen voorkeur uit te spreken windpark N33

De provincie Groningen heeft vandaag besloten geen voorkeur uit te spreken voor een locatie van windmolens rond de N33. Het Rijk heeft de provincie onlangs gevraagd aan te geven aan welke variant van Windpark N33 ze de voorkeur geven. Het provinciebestuur wil graag windenergie in de provincie realiseren en heeft er bij minister Kamp herhaaldelijk op aan gedrongen meer tijd te krijgen om onderzoek te doen naar een variant die op meer steun van het gebied kan rekenen dan de huidige zes varianten. Deze ruimte heeft de minister niet geboden. Daarom kiest de provincie ervoor zich niet uit te spreken over de locatie. Wel houdt de provincie zich aan de met het Rijk gemaakte afspraken om wind op land te realiseren.

Minister Kamp heeft aan de provincie gevraagd een voorkeur aan te geven voor een van de zes varianten van Windpark N33.Gedeputeerde Nienke Homan: 'Wij hebben er herhaaldelijk bij de minister op aangedrongen meer tijd te krijgen om met het gebied tot een meer gedragen variant te komen. Helaas heeft de minister ons deze ruimte niet gegeven. In mijn gesprekken met de gemeenten en omwonenden merk ik dat er voor geen enkele variant volledige consensus bestaat. Daarom hebben wij vandaag dan ook besloten om de keuze bij de minister te laten. De provincie geeft aan zich wel te willen houden aan de afspraken die gemaakt zijn over het realiseren van de taakstelling wind op land. Ze laat echter de keuze waar dit park wordt gerealiseerd over aan het verantwoordelijke bevoegd gezag en dat is in dit geval het Rijk.

Rijksproject
Windpark N33 is een project van meer dan 100 MW en daarmee is het Rijk het bevoegd gezag voor de realisatie van dit windpark. Dit betekent concreet dat het project volledig in handen is van het Rijk. Ook de uiteindelijke keuze van de locatie van de turbines is een besluit van het Rijk. De provincie Groningen wil ook graag wind op land realiseren maar wil dat doen in goede samenwerking en afstemming met de betrokken gemeenten en de omgeving. Omdat dit voor Windpark N33 niet het geval is, maakt ze geen keuze voor een locatie van de windturbines.

Wind op land
Het Rijk wil 6000 megawatt (MW) windenergie op land plaatsen in 2020. Om dit doel te bereiken heeft het Rijk afspraken gemaakt met alle provincies. Groningen heeft met het Rijk afgesproken 855,5 MW te realiseren. In het windpark bij de N33 zal hiervan ruim 100 MW komen. Omdat het Rijk het bevoegd gezag is zal uiteindelijk de minister dan ook de keuze maken voor definitieve plek van de windturbines.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties