header

maandag, 05 oktober 2015 10:44

Provincies willen grotere zeggenschap over infrageld

De provincies willen meer verantwoordelijkheid voor de rijksgelden voor infrastructuur. Dat zegt voorzitter Johan Remkes van het Interprovinciaal Overleg (IPO).
Het Rijk decentraliseert steeds meer taken en vraagt daarnaast lagere overheden steeds vaker om cofinanciering. Dat geldt zeker voor infrastructuur, waarbij versnelling van wegenprojecten en zeesluizen feitelijk niet kan zonder cofinanciering van provincies en gemeenten.
Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, ziet met lede ogen aan dat juist met de budgetten van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport een omgekeerde beweging aan de gang is. Het Rijk streeft naar een allesomvattend rijksinvesteringsprogramma.
“Naar mijn mening is een kanteling nodig. Immers, steeds vaker doet het rijk een beroep op cofinanciering door de provincies. In dat licht is het meer voor de hand liggend dat het Rijk zich beperkt tot de financiering van de nationale corridors en de verantwoordelijkheid – en de nu beschikbare budgetten – ‘decentraliseert’ naar de provincies”, aldus Remkes. Hij wijst daarbij op de kanteling die naar de waterschappen wel al heeft plaatsgevonden. Die zijn verantwoordelijk geworden voor het hoogwaterbeschermingsprogramma.
Om bijna dezelfde reden kijkt Remkes ook met gemengde gevoelens naar de plannen voor een nationale omgevingsvisie. En dat terwijl de provincies het leeuwendeel van de ruimtelijke ordening bestieren. Hij hoopt dan ook dat het Rijk die visie gaat ontwikkelen vanuit het besef dat de meeste thema’s op ruimtelijk gebied spelen op regionaal niveau en niet op nationaal niveau.
Het Rijk moet zich in zijn opinie vooral richten op alleen die thema’s die echt op nationaal niveau spelen. “Voor de andere thema’s moeten de provincies, zo nodig in samenwerking, het initiatief nemen. De echte rijksvisie kan qua aantal pagina’s dus van zeer beperkte omvang zijn”, aldus Remkes.
Als voorbeelden van terreinen waarop provincies zich kunnen positioneren noemt hij het in sommige regio’s opgetreden stevige overschot aan kantoorlocaties, bedrijventerreinen en detailhandelsvestigingen. Daarnaast staan provincies voor de taak te investeren in duurzame energie en energiebesparing, een toekomstbestendige regionale economie. Voor dat laatste vindt Remkes energietransitie het sleutelwoord.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties