header

woensdag, 04 november 2015 11:45

Gedeeltelijk verdiepte uiterwaard

Project Meinerswijk werd 16 oktober opgeleverd. RWS heeft deze uiterwaard gedeeltelijk verdiept. Zo zal de rivier meer ruimte krijgen en de waterstand bij hoogwater met 7 centimeter verlagen. Ook voorkom je hiermee dat er te veel water naar de IJssel stroomt. Frank Melten (GPO RVR), contractmanager Meinerswijk, vertelt er meer over.

Melten: ‘Uiterwaardenpark Meinerswijk ligt dicht bij een splitsingspunt van de IJssel en Nederrijn. Bij hoogwater stroomde er te veel water de IJssel in. Door de uiterwaard te verdiepen, trekken we deze verdeling recht. Daarnaast heeft het water meer ruimte om weg te stromen doordat we twee nieuwe geulen hebben gegraven. Om het risico op een overstroming nog kleiner te maken, is er langs de uiterwaard een natuurlijke oeverwal aangelegd. Bij hoogwater kan het water via deze ‘groene rivier’ naar de Nederrijn stromen.’
‘Het gebied kent een rijke historie,’ vervolgt Melten. ‘Een bijzondere ontdekking was bijvoorbeeld de middeleeuwse punter, een schip met een platte bodem, van 6 meter lang. Ook fascinerend aan dit project is de historische omgeving waarin het plaatsvond. De Tweede Wereldoorlog heeft zijn sporen nagelaten. Geallieerde troepen en nazi’s bevochten elkaar hier hevig tijdens de operatie Market Garden van 1944. ‘We vonden granaten, bommen en soldatenuitrustingen.’

Veiligheid en gezondheid
Volgens Melten was Meinerswijk een lastig gebied om te omheinen. ‘Geïnteresseerden keken soms niet naar de borden en zwommen al in de geulen, terwijl het terrein nog een bouwput was.’ Melten zegt dat daardoor de veiligheid en gezondheid in geding kwam. ‘Samen met de opdrachtnemer hebben we toen gekeken naar hoe we dit konden voorkomen. We hebben dit opgelost door actief te communiceren via persberichten, mensen persoonlijk aan te spreken en de politie om hulp te vragen.’

Kleiputten en baksteenlagen
‘Doordat de geleverde informatie niet overeen kwam met de werkelijk aangetroffen situatie, was de aannemer meer tijd kwijt met de werkzaamheden dan gepland,’ zegt Melten. ‘De grond was bijvoorbeeld meer verontreinigd dan gedacht en overal in het gebied vonden we resten van kleiputten en baksteenlagen.’ Deze extra werkzaamheden brachten extra kosten met zich mee. Dit zorgde af en toe voor frictie in de samenwerking met RWS. ’Om dit de volgende keer beter te doen, gaan wij de informatieverzameling verbeteren en informatie in een vroeg stadium integraal toetsen.'

Mooie plek
Melten: ‘Hoogwaterveiligheid is de belangrijkste pijler van Meinerswijk, maar ook ruimtelijke kwaliteit speelt een belangrijke rol. We hebben 16 km aan wandel- en fietspaden aangelegd en een struinvlakte met drie uitkijkpunten. Voor fietsers en voetgangers is er nieuw plein waar ze even kunnen genieten van het mooie uitzicht over de Nederrijn. Dit alles bij elkaar maakt Meinerswijk tot een mooie plek om te wandelen, fietsen of picknicken.’

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties