header

vrijdag, 13 november 2015 09:14

Waterschap en Evides gaan voor duurzame slibverwerking

Waterschap Scheldestromen start met het verwerken van zuiveringsslib van Evides. Het zuiveringsslib van Evides’ afvalwaterzuivering op het Industrieterrein Sloe in Vlissingen wordt voortaan door het waterschap verwerkt op de rioolwaterzuivering Walcheren. Dit levert voor beide partijen voordelen op: het bespaart kosten en er kan energie uit het slib worden teruggewonnen. Waterschapsbestuurder Gert van Kralingen: “Dit is een concreet resultaat van onze samenwerking met de Zeeuwse gemeenten en Evides, waar we naar duurzame en innovatieve oplossingen zoeken om de kringloop te sluiten.”

In de huidige situatie wordt het zuiveringsslib van Evides afgevoerd naar een stortplaats. De stortkosten zijn hoog en bovendien is storten van slib niet duurzaam. Het vergisten van 7,5 miljoen kilogram nat slib op de rioolwaterzuivering Walcheren levert jaarlijks 30.000 m³ biogas op. Dat komt overeen met ongeveer 50.000 kilowattuur (kWh): een heel jaar elektriciteit voor ongeveer vijftien huishoudens. Het restproduct dat daarna overblijft gaat uiteindelijk
naar Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) voor verdere verwerking, waarbij nog meer energie teruggewonnen kan worden en eveneens de mogelijkheid bestaat om fosfaat terug te winnen. De restproducten die vrijkomen, worden zo veel mogelijk hergebruikt.

Energiefabriek
Rioolwaterzuiveringsinstallaties veranderen steeds meer van alleen een verwerker van afvalwater naar producent van elektriciteit en grondstoffen. Energie wordt opgewekt door het zuiveringsslib uit het afvalwater te vergisten. Daar komt biogas bij vrij dat kan worden omgezet in elektriciteit. In combinatie met energiebesparende maatregelen verandert de rioolwaterzuiveringsinstallatie van een grote energieverbruiker tot een energieneutrale fabriek of zelfs tot een energieleverancier. Net als de rioolwaterzuivering Terneuzen, wordt de rioolwaterzuivering Walcheren de komende jaren ook omgebouwd tot energiefabriek. Na de ombouw die in 2016 en 2017 moet plaatsvinden, moet deze zuivering 135 procent energie opwekken.

SAZ+
In de Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland plus (SAZ+), werken de dertien Zeeuwse gemeenten, het waterschap en Evides Waterbedrijf samen om de afvalwaterketen zo goed mogelijk te beheren. Doel is om de Zeeuwse afvalwaterketen te beheren als ware er sprake is van een organisat

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties