header

woensdag, 09 december 2015 09:39

“Afkoppelen van riolen zes keer duurder dan besparing”

Tabel over de kosten van afkoppelen Tabel over de kosten van afkoppelen www.riool.net

De investering in het afkoppelen van riolen kan zes keer zo hoog uitvallen dan de besparing. Hiermee houdt het onderzoek naar de besparing op waterzuivering van de BAW partners Twijnstra-Gudde en Tauw geen stand, stelt Stichting Rioned. Het onderzoek van de BAW partners is uitgevoerd in opdracht van minister Schutz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, waaruit geconcludeerd werd dat er wel een meerwaarde zou zitten aan het grootschalig afkoppelen van rioleringstelstels.

In een brief aan de Tweede Kamer vraagt de stichting aandacht voor de kosten van het afkoppelen van rioleringstelsels. Bij het afkoppelen van de riolen wordt het relatief schone regenwater niet meer gemengd met het afvalwater van huishoudens en bedrijven, waardoor waterzuiveringsinstallaties minder grote hoeveelheden water hoeven te zuiveren. Een gevolg hiervan is dat het zuiveren van water minder geld kost, waardoor op termijn de zuiveringsheffing voor burgers met tientallen procenten omlaag kunnen gaan. “De ombouw van gemengde naar gescheiden rioleringsstelsels is door gemeenten in gang gezet, maar is tegelijkertijd kostbaar en een zaak van lange adem”, staat in een artikel op de website van Stichting Rioned.

Extra kosten
Volgens de berekening in dat artikel kost volledig afkoppelen circa 2,5 miljard euro per jaar. Hier staat een besparing op de zuiveringskosten tegenover van 420 miljoen euro per jaar, geen besparing dus. Extra kosten ontstaan doordat het vervangen van riolen 45 procent duurder is dan rioolrenovatie. Dit omdat er een sleuf nodig is, waar graafwerk en nieuwe verharding voor nodig is. Maar bij renovatie zijn er vrijwel geen mogelijkheden om het regenwater af te koppelen. Als In Nederland wordt gestreefd naar een hoog afkoppelpercentage (meer dan 50%), kunnen gemeenten dus minder renoveren en moeten zij meer vervangen.

Het rapport van Twijnstra-Gudde en Tauw veronderstelt dat gemeenten onverminderd blijven doorgaan met afkoppelen, hoewel dit kostbaar is. De vraag is óf en in welk tempo gemeenten bestaand bebouwd gebied zullen afkoppelen. Bij nieuwbouw wordt vaak gekozen voor een systeem waarin het afvalwater gescheiden is van het hemelwater, waardoor het in dit geval gaat om bestaande bebouwing met een gemengd riool. Het meest logische moment om af te koppelen, is als het rioolstelsel aan vervanging toe is. Dit is aan het einde van de technische levensduur van de riolering, die over het algemeen tussen de zestig en honderd jaar ligt. Inmiddels hebben gemeenten 10 procent van het oorspronkelijke gemengde rioolstelsel omgebouwd voor een bedrag van 2 miljard euro. Afkoppelen is bijna altijd ondoelmatig als het niet te combineren is met vervanging van een versleten riool.

Volledig afkoppelen is te duur
In de praktijk koppelen gemeenten vaak niet volledig af, omdat dit te duur is. Zo blijven dakoppervlakken aan de achterzijde van woningen in het vuilwaterriool lozen. Het verschil in kosten tussen vervangen en deels afkoppelen van het systeem zijn de meerkosten van afkoppelen. In een normale situatie bedragen de meerkosten van afkoppelen 35 euro per vierkante meter aangesloten oppervlak, exclusief btw. De kosten nemen toe als bijvoorbeeld straten smal worden (weinig ruimte voor twee buizen) of grondwaterbemaling nodig is.

Stichting Rioned concludeerd dat de belastingbetaler uiteindelijk duurder uit zal zijn. Daarnaast stelt de Stichting op haar site dat de besparingen op het zuiveren van afvalwater geen doorslaggevend argument zijn om grootschalig af te koppelen. Afkoppelen is een maatregel die meerdere doelen kan realiseren. Naast besparing op de zuiveringskosten is vooral het verminderen van regenwateroverlast een belangrijk doel. De beslissing om wel of niet af te koppelen, moet de gemeente zelf onderbouwen, afhankelijk van de voordelen die het biedt. In afzonderlijke projecten kan afkoppelen namelijk wel haalbaar en financieel efficiënt blijken. Bijvoorbeeld om wateroverlast te voorkomen of als door afkoppelen vervanging van een persleiding of uitbreiding van een zuiveringsinrichting te voorkomen is. Daarom is het volgens de Stichting raadzaam om geen landelijke doelstelling voor afkoppelen vast te stellen waaraan elke gemeente moet voldoen.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties