header

vrijdag, 11 december 2015 12:31

Gemeenten en waterschap pakken samen overlast aan

Zestien gemeenten in de regio rondom Barneveld starten samen het Waterschap Vallei en Veluwe een aanvalsplan met concrete maatregelen om overlast door klimaatverandering tegen te gaan. Met name wateroverlast na stevige hoosbuien en verdroging door een verlaagd grondwaterpeil kunnen de komende jaren voor steeds grotere problemen zorgen.

Om die problemen nu al te tackelen en de kosten in de hand te houden, start het Platform Water Vallei en Eem nu een aanvalsplan. De zestien deelnemende gemeenten plus waterschap Vallei en Veluwe zijn een project gestart, waarbij in eerste instantie per gemeente de problemen in kaart zijn gebracht. “Nu al valt er 20 procent meer neerslag dan in de jaren vijftig'', zegt woordvoerder Lianne Lettink van het platform. “Dat kunnen we nog wel aan, maar willen we voorkomen dat gemeenten straks met hoge kosten zitten door steeds weer het rioolstelsel te moeten aanpassen. We moeten nu een breed actieplan starten om het water op andere manieren weg te krijgen.''

Daar zijn ook voldoende ideeën voor, zegt Lettink. ,,Koppel regenwater dat op je dak komt af via een regenton, zodat het niet in het riool terechtkomt. Betegel je tuin zo min mogelijk, zodat water de grond in kan zakken en bij extreme hitte ook de warmte weg kan. Want ook extreme hitte en droogte zal de komende jaren toenemen.'' Volgens het platform is nu al sprake van gemiddeld twintig extra zomerdagen per jaar, vergeleken met de jaren vijftig, veel minder vorstdagen en langere periodes van droogte.
Samenwerking is daarom van groot belang, stelt Lettink. “De verschillende gemeenten hebben te maken met diverse problematiek vanwege de klimaatverandering. Gemeenten kunnen van elkaar leren en kennis uitdelen. Op dat vlak zijn we als platform in Nederland koploper.''

De komende maanden gaat projectleider Charles Rijsbosch alle knelpunten in de verschillende gemeenten inventariseren. “Ook in Barneveld ben ik inmiddels geweest'', zegt hij. “Ik zie dat hier al veel gebeurd is, bijvoorbeeld om wateroverlast op bedrijventerreinen te voorkomen, en er staan nieuwe plannen op stapel.”

Het tegengaan van toenemende droogte zal met name voor gemeenten die op de flank liggen van de Veluwe, waaronder Barneveld, een uitdaging zijn. “Daar zijn eigenlijk nog niet voldoende maatregelen tegen”, constateert Rijsbosch. “Juist daarom is het ook goed om binnen gemeenten met dezelfde problematiek kennis te delen en een gezamenlijke strategie te bepalen.''

Eind volgend jaar komt het platform met een ambitiedocument voor de komende jaren. “Daarbij wordt ook gekeken naar oplossingen die gemeenteoverstijgend kunnen zijn'', zegt Rijsbosch. De gemeenten die binnen het platform samenwerken, zijn naast Barneveld de andere gemeenten binnen de regio FoodValley en de gemeenten in de regio Amersfoort.

Bron: Barneveldse Krant

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties