header

vrijdag, 11 december 2015 12:42

Hoogwaterpreventie moet Maasgebied meer kansen bieden

Een betere bescherming tegen overstroming in de toekomst én een impuls geven aan een vitaal en aantrekkelijk gebied. Dat is waar tien partners langs de meanderende Maas in Noord-Brabant en Gelderland voor gaan. Op woensdag 9 december bespraken zij de mogelijke kansen door het verbeteren van de Maasdijk én door de rivier meer ruimte te geven. 

Bij een eventuele dijkdoorbraak tussen Ravenstein en Lith kunnen delen van Oss en de stad ’s-Hertogenbosch meters onder water komen te staan. Daarom gaan de normen voor waterveiligheid hier vanaf 2017 fors omhoog en is dit een van de eerste gebieden in Nederland waar actie nodig is in het kader van het Nationale Deltaprogramma. Waterschap Aa en Maas, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss nemen hiervoor het initiatief. De andere regionale partners zijn de provincie Gelderland, waterschap Rivierenland, de gemeente West Maas en Waal, de gemeente Wijchen, Natuurmonumenten en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO).

De partners bundelen hun krachten in een intentieverklaring om in 2016 de kansen nader te onderzoeken die door de veiligheidsopgave ontstaan. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft begin november met de regio afgesproken dit gezamenlijk te willen oppakken, met de regio als trekker van het onderzoek. Rijkswaterstaat levert daarom ook inbreng in het proces. Het zorgvuldig met de streek uitwerken van de plannen en het organiseren van de financiering, neemt ongeveer zeven jaar in beslag. De oplevering van het werk staat ruwweg gepland voor 2025.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties