header

woensdag, 13 januari 2016 11:50

Nieuw ontwerp kwelders voor Waddenzee

De realisatie van open kwelders - begroeide buitendijkse landaanwas - in de Waddenzee, aan de zuidkant van Terschelling, is een stap dichterbij gekomen. Niet voor landaanwinning, maar voor nieuwe natuur en een nieuw landschap. De vorm van de aanwas is geïnspireerd op het schilderij ‘Pier en Oceaan’ van Piet Mondriaan. Zeven betrokken partijen hebben de plannen dinsdagavond gepresenteerd in Midsland op Terschelling.

Onder begeleiding van het 'Programma naar een Rijke Waddenzee' hebben de gemeente Terschelling, Rijkswaterstaat, Oerol/Sense of Place, Provincie Fryslân, Staatsbosbeheer en Wetterskip Fryslân de handen ineen geslagen. De betrokken partijen zijn het erover eens dat natuur- en landschapsontwikkeling prioriteit heeft. Samen met Terschellingers is daarvoor een nieuwe vorm gevonden, waarbij de rust voor de vogels en omwonenden wordt bewaard

Eb en vloed
Het idee en ontwerp zijn van landschapsarchitect Bruno Doedens. Hij ontwikkelde de kwelders samen met Joop Mulder, oprichter en creatief directeur van Oerol. Het open patroon van haaks op elkaar staande dammen of palenrijen zorgt ervoor, dat slib bezinkt en begroeid raakt, terwijl de dynamiek van eb en vloed toch nog overal aanwezig blijft. De variatie zorgt voor een rijke natuur.

Nieuw soort kwelder
In het Werelderfgoed Waddenzee verouderen te veel kwelders. En dat is een groeiend probleem voor de natuur. De rijkdom aan planten en dieren loopt namelijk terug. En dat terwijl de kwelders een belangrijk onderdeel zijn van de natuurwaarden van het Werelderfgoed Waddenzee. Daarom heeft Rijkswaterstaat zich voorgenomen nieuwe kwelders te ontwikkelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water. Deze kwelderontwikkeling past ook in dat perspectief.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties