header

vrijdag, 15 januari 2016 09:45

Aanbesteding vernieuwing Amstelveenlijn van start

De eerste fase van de aanbestedinvoor het project Ombouw Amstelveenlijn is gestart op maandag 11 januari 2016. Hiermee is de vernieuwing van de Amstelveenlijn (lijn 51) een stap dichterbij gekomen.

Het vernieuwen van de Amstelveenlijn houdt in dat de huidige sneltramverbinding tussen station Amsterdam CS en Amstelveen Westwijk wordt omgebouwd naar een veilige, snelle, betrouwbare en comfortabele tramverbinding tussen station Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk. Ook worden er in Amstelveen drie ongelijkvloerse kruispunten en een nieuw opstelterrein aangelegd. De aanbesteding betreft een Design & Construct-contract (ontwerp en uitvoering) en gaat over het tracédeel tussen Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk.

Opdrachtgever voor deze aanbesteding is de Stadsregio Amsterdam, die aan Metro en Tram van de Gemeente Amsterdam heeft gevraagd de aanbestedings- en uitvoeringsfase van de Amstelveenlijn te begeleiden. Het doel van de aanbesteding is om die marktpartij te selecteren met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Kwaliteit wordt uitgedrukt in mate van meerwaarde die de marktpartij kan leveren ten opzichte van de gestelde minimumeisen bij de uitvoering van het project. Bijvoorbeeld als de ombouw van de Amstelveenlijn op een zo beheerst mogelijke en tijdige wijze wordt uitgevoerd, waarbij hinder voor omgeving, wegverkeer en openbaar vervoer wordt geminimaliseerd en de uitvoeringsduur wordt geoptimaliseerd.

De aanbestedingsprocedure bestaat uit vier fases: selectie, dialoog, inschrijving en gunning. De selectiefase is met de publicatie op TenderNed gestart. In de zogenoemde ‘aanbestedingsleidraad selectiefase’ zijn de werkzaamheden op hoofdlijnen beschreven en zijn onder andere eisen gesteld aan welke minimale technische bekwaamheid marktpartijen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor dit project. Geïnteresseerde marktpartijen hebben tot 10 maart 2016 om zich aan te melden.

In de tweede fase van de aanbesteding, die in het tweede kwartaal van 2016 start, worden de inhoudelijke documenten verstrekt aan de geselecteerde marktpartijen. Via een concurrentiegerichte dialoog wordt toegewerkt naar de inschrijvingsfase, waar marktpartijen hun definitieve inschrijving kunnen doen. In de gunningsfase wordt tot slot de winnende inschrijver aangewezen.

Naar verwachting kan het totale aanbestedingstraject in het voorjaar van 2017 worden afgerond, waarna met de voorbereiding van het ombouwen van de Amstelveenlijn kan worden begonnen.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties