header

woensdag, 03 februari 2016 13:55

Eindsymposium over kracht van samenwerking

De stichting Water Governance Centre is klaar met haar missie om water governance te borgen in de kennisinfrastructuur en de praktijk in binnen- en buitenland. Ter afsluiting van vijf succesvolle jaren WGC houdt de stichting op 10 maart een eindsymposium met als titel 'Onbegrensde samenwerking'. De locatie is Twynstra Gudde, Stationsplein 1 te Amersfoort. Een symposium waarin de laatste inzichten en (inter)nationale ervaringen worden gedeeld over samenwerken over grenzen heen van landen, regio’s, domeinen of over grenzen in de tijd. Samenwerken in een netwerk ook over de grens van het WGC heen. Met keynote sprekers Peter Glas en Stefan Kuks over de (inter)nationale ontwikkelingen in water governance. Het symposium zal verder vooral een sterk workshop-karakter hebben waarbij in drie rondes met elk 5 of 6 workshops de meeste recente water governance kennis en inzichten worden verdiept aan de hand van concrete praktijkervaringen in binnen- en buitenland.

Globaal programma
Het symposium start met een kort plenair deel waarin Peter Glas (voorzitter Water Governance Initiative van de OESO en watergraaf De Dommel) een inspirerende reflectie zal geven op water governance in internationaal verband. Stefan Kuks (Watergraaf Vechtstromen en bijzonder hoogleraar Innovatie en implementatie TU Twente) zal ingaan op de rol van water governance op nationaal en regionaal niveau. Ook wordt het WGC eindproduct, de geactualiseerde publicatie “Building blocks for water good governance”, gepubliceerd.

Drie workshoprondes met onderstaande 17 verschillende workshops, waarin de kennis en inzichten aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen worden gedeeld.
Nationaal:
1. Partnerschap in de regio.
2. De provincie als moderne overheid in regionale samenwerking.
3. Governance in stedelijk waterbeheer.
4. Governance van Meerlaagsveiligheid.
5. Van “water governance” naar “governance”.
6. De governance van Slim Watermanagement en Lumbricus.
7. Duurzame toekomstbestendige financiering waterbeheer.
8. Hoe helpt governance bij het agenderen van complexe vragen?
9. Sociale innovatie.
10. Governance van innovaties.
Internationaal:
1. Oeso-principles toegepast
2. Water Governance in Internationale Water Ambitie (IWA)
3. Assessment Water Governance toegepast in Jemen, China, Suriname en Vietnam
4. Financiering van het waterbeheer (Kenia en Ethiopië)
5. Succesfactoren van regionale waterorganisaties
6. Van Deltaplan naar implementatie - Politieke participatie
7. Grensoverschrijdend samenwerken

Kracht van Kennisnetwerken
Plenaire afsluiting vindt plaats onder leiding van Jan Jaap de Graeff (bestuursvoorzitter WGC) met een presentatie vanCorné Nijburg (WGC) over de Kracht van Kennisnetwerken. Tenslotte zal het WGC haar netwerkstokje overdragen aan een aantal partners. De dag wordt afgesloten met een borrel Medio februari zal een uitgebreid programma aan geïnteresseerden toegestuurd worden met de inhoud van de workshops zodat een voorkeur kan worden aangegeven. Het aantal deelnemers is gezien de beschikbare ruimtes beperkt tot circa 125. Daarbij streeft de organisatie naar een goede verdeling over de verschillende netwerkpartners. De organisatie houdt het recht voor om bij te grote belangstelling te sturen in het aantal deelnemers per organisatie.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties