header

woensdag, 03 februari 2016 14:02

Vervanging kademuur met behoud van bomen niet mogelijk

Het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam heeft onderzocht of er nieuwe werkmethodes zijn om de kademuur aan de Toussaintkade te vervangen met behoud van bomen. Uit onderzoek blijkt dat de alternatieve werkmethodes geen uitkomst bieden. De resultaten zijn op 2 februari bekend gemaakt.

Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat de kademuren in nog slechtere staat verkeren dan voorheen is aangetoond. Om die reden geldt er sinds 1 februari een parkeerverbod voor zowel de Toussaint- als de Veenkade. Beide kademuren hebben een zelfde constructie en slechte conditie. U kunt het rapport van de gemeente Amsterdam nalezen onder bestuurlijke stukken, RIS 291426.

Kadevervanging Toussaintkade
Voor de lindes aan de Toussaintkade is gekeken of deze behouden konden worden. Het ingenieursbureau Amsterdam heeft onderzocht of dit mogelijk is bij het vervangen van de kade door te kijken naar alternatieve werkwijzen. Uit het onderzoek blijkt helaas dat er geen mogelijkheid bestaat. Daarom zullen voor de vervanging van de kademuur van de Toussaintkade de bomen moeten worden gekapt.

Kadevervanging Veenkade
Eerder onderzoek toont aan dat de kastanjes op de Veenkade besmet zijn met de kastanjebloedingsziekte. Daardoor kunnen de bomen niet behouden blijven bij de vervanging van de kademuur. Hiervoor heeft de gemeente een kapvergunning verkregen. De bewonersorganisatie heeft hiertegen een procedure aangespannen. Op vrijdag 5 februari vindt de zitting plaats. Als de rechter de bezwaren ongegrond verklaart, betekent dit dat de gemeente de kap mag uitvoeren. In dat geval heeft de gemeente 3 werkdagen nodig om te beginnen met de kap. Het werk aan de kade zal dan in maart 2016 starten. Mocht de rechter het beroep gegrond verklaren, dan zal er niet gestart kunnen worden met de werkzaamheden aan de kade.

Informatiebijeenkomst bewoners
Begin maart is er een informatiebijeenkomst voor bewoners. De bewoners krijgen dan een toelichting op het onderzoek van het ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam. Ook is er een toelichting over de verdere stappen in de kadevervanging.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties