header

donderdag, 03 maart 2016 09:51

CUR-Ontwerptool helpt bij terugdringen CO2-uitstoot

De webbased CUR-Ontwerptool ‘Groen beton’ van SBRCURnet maakt het mogelijk om zelf via internet het milieuprofiel bij het ontwerpen van mengselsamenstellingen en de verwerking ervan tot betonmortel en betonproducten te bepalen. De ontwerptool kan daarmee bijdragen aan het terugdringen van de milieubelasting van beton.

De cement- en betonsector heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het tot stand komen van deze ontwerptool. De CUR-ontwerptool zelf bevat een handleiding die de gebruiker stap voor stap via diverse schermen begeleidt bij het invullen van de tool met specifieke gegevens, zoals mengselontwerp, transport, (constructief) ontwerp en uitvoering. Factoren die in belangrijke mate bijdragen aan het milieuprofiel worden zo zichtbaar. Vervolgens kunnen alternatieven worden bepaald en doorgerekend. Op die manier kan een milieuprofiel van een specifiek betonmengsel of -product worden geoptimaliseerd.

Wie met deze webbased tool een milieuprofiel heeft bepaald, kan vervolgens verschillende resultaten met elkaar vergelijken en automatisch rapporten genereren. Gebruikers kunnen hun resultaten laten valideren door een extern reviewbureau. Deze validatie wordt door opdrachtgevers steeds vaker vereist als onderdeel bij inschrijvingen voor projecten. Indien nodig of gewenst kan de gebruiker de met de CUR-Ontwerptool berekende resultaten, na verificatie, laten opnemen in de Nationale Milieudatabase.
Door SBRCURnet wordt een Helpdesk opgezet, die de gebruiker ondersteunt bij inhoudelijke vragen of technische problemen.

Rekenregels
De tool, ontwikkeld door SGS Intron, volgt de levenscyclusanalysebenadering (LCA). Deze is gebaseerd op de eisen en richtlijnen uit de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW Werken, het SBK-toetsingsprotocol, gegevens uit de Nationale Milieudatabase en natuurlijk basis-LCA-normen zoals NEN-EN 15804, ISO 14040 en ISO 14044.
De CUR-Ontwerptool is beoordeeld en goedgekeurd door Ivam.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties