header

dinsdag, 08 maart 2016 10:40

Aa en Maas brengt grondwaterputten opnieuw in kaart

Waterschap Aa en Maas brengt de komende maanden alle grondwaterputten in beschermde gebieden opnieuw in kaart. Dit wordt gedaan omdat de gegevens verouderd zijn en het waterschap precies wil weten hoeveel en waar de putten in deze gebieden liggen. Aa en Maas start met het actualiseren van de bestaande beregeningsvergunningen. Hiervoor wordt een (concept)vergunning naar de vergunninghouders van putten in beschermd gebied gestuurd. De vergunninghouders wordt gevraagd om de gegevens te controleren en indien nodig te verbeteren.

Na de administratieve actualisatieslag, brengen twee medewerkers een bezoek aan alle percelen die binnen de beschermde gebieden vallen. De precieze begrenzing van deze gebieden zijn op een kaart aangegeven. Deze kaart staat op www.aaenmaas.nl/beregening. Tijdens het bezoek wordt bekeken of het aantal putten in de praktijk klopt met de beregeningsvergunningen. En of de putten zich nog steeds op de opgegeven plek bevinden.

Beperking grondwaterberegening
Grondwaterputten zijn belangrijk voor beregening van een gebied in droge perioden. Hiervoor gelden wel regels. Dit om de grondwaterstand te beschermen, want deze mag niet te laag zijn. Daarom blijven de huidige beperkingen voor grondwaterberegening bestaan in de beschermde gebieden waterhuishouding (EHS), de attentiegebieden en de invloedgebieden Natura 2000. In deze gebieden wordt behouden wat vergund is, maar aanvragen voor nieuwe grondwaterputten worden niet geaccepteerd. Lees op www.aaenmaas.nl/beregening meer informatie en de antwoorden op veel gestelde vragen.
Sinds juni 2014 heeft waterschap Aa en Maas een nieuw beregeningsbeleid voor de niet-beschermde gebieden. Hierin zijn enkele regels aangescherpt en is meer flexibiliteit mogelijk. Iedereen heeft tot 1 januari 2018 om over te stappen op de nieuwe regels. Hebt u dan nog geen melding met bijbehorend bedrijfswaterplan ingediend? Dan mag u niet meer beregenen vanaf 1 januari 2018. Ga er dus mee aan de slag! Voor vragen is Waterschap Aa en Maas telefonisch bereikbaar via het nummer: 088 - 17 88 000.

Woont u in de gemeente Landerd, Uden, Veghel of Laarbeek? En heeft u vragen over de (concept)vergunning of over de controles? Op 16 maart vindt van 14.00 tot 16.00 uur een inloopmiddag plaats bij het districtskantoor, Dorpsstraat 18 in Loosbroek.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties