header

woensdag, 09 maart 2016 08:27

Afronding project 'Kwaliteitsimpuls Chaamse Beken'

Waterschap Brabantse Delta is begin mei gestart met de uitvoering van het project 'Kwaliteitsimpuls Chaamse Beken' in de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Binnen dit project is samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de laatste hand gelegd aan de inrichting van een aantal natuurprojecten.

Binnen de landinrichting Baarle-Nassau zijn gronden vrijgekomen voor natuurontwikkeling. Op verzoek van de landinrichtingscommissie heeft het waterschap plannen opgesteld om het water- en ecosysteem op deze gronden te verbeteren. Deze projecten zijn in 2010 in de gemeente Alphen-Chaam en Baarle-Nassau door landinrichting Baarle-Nassau uitgevoerd. Na de uitvoering waren er ter afronding van het project op diverse plaatsen nog aanvullende inrichtingsmaatregelen nodig.
In 2014 is het waterschap samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten gestart met de laatste invulling van het project Kwaliteitsimpuls Chaamse Beken, ook wel bekend onder de naam ‘Poetsbestek’. In 2015 is de laatste hand gelegd in 18 deelgebieden. Op een aantal gronden is landbouw vervangen door natuur. Op verschillende plekken heeft het waterschap oevers schuin afgegraven, poelen aangelegd en bestaande poelen hersteld. Beken in het gebied zijn nu minder diep en voorzien van stuwen. Hierdoor kan het waterschap langer water in het gebied vasthouden. Dit komt de natuur en de waterhuishouding ten goede. Ook zijn er afrasteringen geplaatst, waardoor vee op bepaalde plekken kan grazen.

Het resultaat
De ingerichte gebieden binnen dit project maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van de provincie Noord-Brabant. Dit is een aaneengesloten sliert van natuurgebieden door de gehele provincie. Deze verbinding zorgt voor een sterkere ecologie en waterhuishouding. Daarom is het project mede gefinancierd door de provincie Noord-Brabant. Alle vrijgekomen gronden voor natuurontwikkeling uit het landinrichtingsproject Baarle-Nassau zijn nu ingericht. Hiermee is 264 hectare EHS en natte natuurparel gerealiseerd. Door de inrichting van de gebieden versterkt de natuur en de uitstraling. Daarnaast is de werking van de waterhuishouding verbeterd; water gaat en blijft op plaatsen waar het hoort te zijn.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties