header

woensdag, 09 maart 2016 10:43

Start Landelijk Platform Meten en Monitoren

Het Landelijk Platform Meten en Monitoren (LPMM), dat 11 mei start, gaat zich inzetten om de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van meten en monitoren in de (afval)waterketen te verbeteren en versnellen.

Gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten en waterschappen meten op diverse plekken aan de afvalwaterketen. Al deze partijen zijn gebaat bij het uitwisselen van kennis en ervaring. In Nederland lopen enkele initiatieven op dit gebied, die vaak afhankelijk zijn van de vrijwillige inzet van de betrokken professionals. Deze initiatieven zijn kwetsbaar in hun continuïteit doordat een gefundeerde basis ontbreekt. Daarnaast richten de initiatieven zich vaak op één bepaalde doelgroep: een regio, alleen gemeenten of alleen waterschappen. Hierdoor ontbreekt het overzicht en gaat tijd (en dus geld) verloren aan het zoeken, vinden en verstrekken van relevante informatie. Uit een onderzoek binnen de sector (2015) kwam naar voren dat er behoefte is aan betere en snellere kennisuitwisseling.

Stichting RIONED juicht het ontstaan toe van een professioneel landelijk platform, waarmee de watersector zichzelf tijd en geld kan besparen. Het landelijk platform is een initiatief van brede groep medewerkers van gemeenten en waterschappen. Hieruit is een kerngroep samengesteld, bestaande uit: Erik Warns (voorzitter, gemeente Beverwijk en kenniscoach), Eduard Schilling (gemeente Nijmegen en kenniscoach) en Wijnand Turkensteen (Waterschap Rijn en IJssel). Stichting RIONED ondersteunt het platform vanuit het programma Kenniscoaches.

Meer informatie over de start van het platform op 11 mei 2016, inclusief aanmeldformulier.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties