header

maandag, 14 maart 2016 10:49

Hergebruik bouwmaterialen: de cirkel kan ronder

Hoe kan de bouwsector materialen beter hergebruiken? En hoe kan de overheid daarbij helpen? Rijkswaterstaat legde deze vragen voor aan bouwers en verzamelde hun suggesties in het rapport ‘Circulaire economie in de bouw’. Ofwel: barrières én hoe deze te doorbreken.

“Rijkswaterstaat hergebruikt bouwmaterialen al volop”, zegt Machiel Crielaard, adviseur Duurzaam Bouwen en medeauteur van het rapport. “Denk aan de toplaag van een oude rijksweg die een tweede leven krijgt als onderlaag van een nieuwe weg. Maar om echt van een circulaire economie te kunnen spreken, moet de lat hoger. Dan moet bouw- en sloopafval terugkomen als een hoogwaardiger, mooier product.” Als een nieuwe toplaag, bijvoorbeeld. Dat is een van de aanbevelingen uit het rapport ‘Circulaire economie in de bouw – De rol van de overheid in een ontluikende sector’.

Wereld te winnen
Volgens Evert Schut, senior adviseur Water, Verkeer & Leefomgeving en ook medeauteur, gaat in de gww-sector al veel goed. “Vrijwel al het bouw- en sloopafval gaat nu naar de gww-sector om daar te worden hergebruikt.” In de woning- en utiliteitsbouw daarentegen is volgens Schut een wereld te winnen. “Slechts 3 tot 4 procent van de bouwmaterialen in die sector bestaat uit secundaire grondstoffen.”

“De wil om dat percentage op te schroeven is er”, vervolgt Schut. “De beton- en staalsector maakt zich zorgen over de impact van bouwmaterialen op het milieu.” Crielaard vult aan: “Opdrachtnemers hebben op het gebied van hergebruik van materialen veel innovaties op de plank liggen, maar als opdrachtgever vragen wij daar niet altijd naar. Ik ben ervan overtuigd dat duurzaamheid op de lange termijn de goedkoopste oplossing is. We moeten het dan ook integraal uitvragen en opdrachtnemers de ruimte geven, ook financieel, om hun innovatieve denkkracht in te zetten.”

Denkomslag
Het komt aan op een denkomslag, meent Crielaard. “Gebouwen hebben een lange levensduur en er wordt nog te weinig nagedacht over wat er daarna met een gebouw gebeurt. Het is belangrijk dat we informatie over de materialen die een bouwer gebruikt nu vastleggen, zodat de sloper daar in de toekomst rekening mee kan houden. Een ander probleem is volgens de bouwsector dat er wel geld is voor bouw, maar niet voor sloop en recycling. Daardoor is het financieel aantrekkelijker om nieuw te bouwen buiten de stad dan oude gebouwen in de stad te vervangen met hergebruik van sloopafval.”

Bij wie ligt nu de bal? “Een volwaardige circulaire economie is een gezamenlijke taak van de bouwsector en de overheid”, zegt Schut. “We zullen samen de voorwaarden moeten scheppen.” Volgens de bouwsector, zo meldt het rapport, kan de overheid in die samenwerking de rol van facilitator spelen. Banken zouden graag zien dat de overheid ze toestemming geeft hun fiscaal aantrekkelijke ‘groen beleggen’-portefeuille uit te breiden naar de bouw en zo de circulaire economie een financiële impuls te geven.’ En Rijkswaterstaat? Schut: “Het is aan ons om mee te denken met de bouwwereld en te kiezen voor duurzaam materiaalgebruik, een goede informatievoorziening en budgettaire ruimte voor integrale duurzaamheid.”

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties