header

maandag, 14 maart 2016 10:54

RWS helpt bij herstel vogeleiland Griend

Het vogelparadijs Griend dreigt weg te spoelen, omdat de beschermende zandhaak uit de jaren tachtig door de golfbewegingen van de zee is verdwenen. RWS helpt Natuurmonumenten, beheerder van dit eiland, met het treffen van nieuwe beschermingsmaatregelen, die aansluiten bij de natuurlijke bouw van Griend.

Het onbewoonde Waddeneiland is onmisbaar voor honderdduizenden trek- en broedvogels. Als beheerder van de vaargeulen zet RWS zijn kennis van de Waddenzee in, bijvoorbeeld de ervaring met kustonderhoud en zandsuppleties. RWS kan beginnen zodra de financiering door Natuurmonumenten rond is.

Opnieuw beschermen
Met het uit vaargeulonderhoud vrijkomende zand is het mogelijk Griend opnieuw te beschermen. Daarmee wordt een beschermende vooroever aangelegd. Hierin worden plaggen van het eiland en schelpenbanken verwerkt.

Met de aanleg wordt aangesloten bij de natuurlijke opbouw van Griend. Van nature wordt het eiland beschermd door een wal van schelpen, plantenresten en zand. Na de aanleg van de nieuwe vooroever krijgt Griend weer de ruimte om zich natuurlijk te ontwikkelen. Het is de bedoeling om in de nazomer van 2016 te starten met de werkzaamheden op Griend.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties