header

dinsdag, 15 maart 2016 10:23

Kennisplatform voor de afvalwaterketen

Het LPMM is een landelijk platform, dat beoogt een kennismakelaar te zijn voor iedereen die werkzaam is bij de overheid en bezig is met Meten & Monitoren in de afvalwaterketen, waarbij de verbinding wordt gelegd met metingen aan het stedelijke watersysteem. Het platform moet tijd en geld besparen door het verstrekken van relevante informatie aan de doelgroep.

In Nederland wordt op diverse plekken gemeten aan de afvalwaterketen, door individuele gemeenten of door samenwerkingsverbanden van gemeenten en waterschappen. Deze partijen zijn gebaat bij het uitwisselen van kennis en ervaring. Een landelijk onderzoek hiernaar geeft aan dat de huidige initiatieven veelal afhankelijk zijn van vrijwillige inzet. Ze zijn kwetsbaar in hun continuïteit door het ontbreken van een gefundeerde basis. Verder richten de initiatieven zich vaak op één bepaalde doelgroep (een regio, alleen gemeenten of alleen waterschappen). Hierdoor ontbreekt het overzicht, en gaat tijd (en dus geld) verloren aan het zoeken, verkrijgen en verstrekken van relevante informatie.

Uit een onderzoek in de sector uit 2015 kwam er volgens het platform naar voren dat er behoefte is aan een betere en snellere vorm van kennisuitwisseling. Het streven is om dit te realiseren via een professioneel Landelijk Platform.

Het landelijk platform is een initiatief van betrokkenen uit het vakgebied en wordt momenteel geleid door een kernteam bestaande uit: Erik Warns (voorzitter, gemeente Beverwijk en kenniscoach), Eduard Schilling (gemeente Nijmegen en kenniscoach), Wijnand Turkensteen (Waterschap Rijn en IJssel). Het platform wordt ondersteund vanuit het programma kenniscoaches.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties