header

woensdag, 16 maart 2016 10:53

Storingen Botlekbrug moeten verder afnemen

Rijkswaterstaat gaat het onderhoud van de Nieuwe Botlekbrug aanpassen aan de hand van praktijkervaringen. Ook wordt een nadere analyse uitgevoerd hoe de brug minder gevoelig kan worden voor storingen die leiden tot uitval van de brug. Tenslotte wordt onderzocht welke ontwerpaanpassingen mogelijk zijn voor kwetsbaar gebleken onderdelen van de brug, zoals het grendelsysteem. De huidige aanpak voor storingsafhandeling wordt voortgezet. Door deze extra maatregelen moeten de storingen verder afnemen en de beschikbaarheid van de (vaar)weg toenemen.

Dit blijkt uit een brief met eindrapport over de Botlekbrug die gisteren door minister Schulz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Onderzoek
Sinds de opening kampte de Nieuwe Botlekbrug regelmatig met storingen waarvan het wegverkeer en scheepvaart hinder ondervond. Ondanks het doorvoeren van een reeks maatregelen om de storingen te beperken nam het aantal storingen onvoldoende af. Rijkswaterstaat en opdrachtnemer A-Lanes A15 hebben daarom eind 2015 een team van onafhankelijke experts gevraagd om de storingen en afhandeling van storingen te analyseren en verbetermaatregelen voor te stellen. Sinds de openstelling is de Botlekbrug 89,3 procent van de tijd beschikbaar geweest voor het wegverkeer en iets meer dan 1 procent van de tijd in storing geweest (1,3 procent).

Oordeel reviewteam
Het onderzoeksteam constateert dat de opgetreden storingsfrequentie van de nieuwe Botlekbrug op zichzelf niet uniek is. Ook andere, net zo complexe, objecten laten in het begin een verhoogd aantal storingen zien. Daarnaast geeft het team aan dat op hoofdlijnen het proces van storingsafhandeling overwegend positief is en ook de onderhoudsfilosofie voldoet aan de contractuele eisen. Wel ziet het team een verhoogde kans op storingen als gevolg van de gemaakte keuzes voor de grendels en het zogenaamde kabelspansysteem. Deze keuzes komen voort uit de aangehouden veiligheidsfilosofie, de grootte en complexiteit van de brug. Met de bovenstaande maatregelen neemt Rijkswaterstaat de adviezen van het onderzoeksteam voor de Nieuwe Botlekbrug over.

Planning
A-Lanes A15 gaat direct aan de slag met de aanbevelingen voor het onderhoudsproces en het voortzetten van de storingsafhandeling. Voor de analyse van faalgevoeligheid en het onderzoek naar mogelijke ontwerpaanpassingen stellen Rijkswaterstaat en A-Lanes een plan van aanpak op.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties