header

donderdag, 17 maart 2016 10:30

Betere doorstroming A4 door tips weggebruikers

Nadat de verbrede A4 Burgerveen Leiden begin 2015 is opgeleverd, blijkt de doorstroming minder goed dan verwacht. De minister besluit tot een onderzoek waarbij dankbaar gebruik is gemaakt van de ervaringen en ideeën van zo’n vierhonderd weggebruikers.

De A4 is een drukke verbindingsroute in de Randstad. De flessenhals van twee keer twee rijstroken tussen Burgerveen en Leiden was in het verleden een groot fileknelpunt. Het traject is verbreed naar een weg met een hoofdrijbaan van twee rijstroken en een parallelbaan van één rijstrook met weefvakken.
Begin 2015 is de verbrede A4 Burgerveen Leiden opgeleverd. Betrokken RWS'ers noemen het “een mooi project waar we als Rijkswaterstaat trots op mogen zijn”. De omgeving is “zeer te spreken over het resultaat, want de weg is prachtig ingepast en draagt bij aan de ontwikkeling van de omgeving”.
Ook zorgt de weg voor een betere doorstroming. De filezwaarte is met 53 procent verminderd. Toch blijkt de nieuwe weg tijdens de spits niet filevrij en “dat is zuur, zeker als de media daar uitvoerig over berichten”.

Onderzoek
Die files waren voor minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu vorig jaar aanleiding om te onderzoeken of met een aantal aanpassingen aan de weg de doorstroming binnen de bestaande wegindeling kan worden verbeterd. Het onderzoek is geleid door Henk de Jong. Naast alle beschikbare gegevens heeft hij ook dankbaar gebruikgemaakt van de ervaringen en ideeën van zo’n vierhonderd weggebruikers, omwonenden en stakeholders.
“Ik vind het prettig dat weggebruikers voldoende ruimte hebben gekregen om samen met RWS naar oplossingen te zoeken”, aldus De Jong. Alle betrokkenen hebben dit verbeterproces als zeer waardevol ervaren en het heeft een mooie set van maatregelen opgeleverd. De minister heeft de Tweede Kamer over de onderzoeksresultaten en maatregelen geïnformeerd.

Maatregelen
De extra maatregelen moeten de afwikkeling van het verkeer op de A4 tussen Burgerveen en Leiden verbeteren. De bebording wordt aangepast, zodat de weggebruiker meer informatie krijgt en de markering op de weg wordt op enkele plekken aangepast. Daarnaast verschuift de afstreping van drie naar twee stroken op de hoofdrijbaan van Amsterdam naar Den Haag, zodat bestuurders meer tijd hebben om in te voegen.
Met de maatregelen zullen de files tijdens de spits niet verdwijnen. Het is namelijk een druk traject en de hoeveelheid verkeer is flink toegenomen. Wel zorgen ze voor een rustiger verkeersbeeld en een vermindering van het aantal plotselinge strookwisselingen. Dit zal de doorstroming van het verkeer verbeteren en de kans op kop-staartaanrijdingen verkleinen.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties