header

woensdag, 23 maart 2016 13:29

Proef geneesmiddelenresten uit rioolwater filteren

De rioolwaterzuiveringsinstallatie Papendrecht van Waterschap Rivierenland wordt de proeflocatie om microverontreinigingen zoals geneesmiddelenresten uit rioolwater te halen. Papendrecht is de ideale onderzoekslocatie voor het project Schone Maaswaterketen vanwege de opzet van de zuivering, waardoor het effect van de proef goed kan worden vastgesteld.

Op dit moment komt nog een groot deel van de geneesmiddelenresten en andere microverontreinigingen via gezuiverd afvalwater in de Maas terecht. In het project Schone Maaswaterketen werken waterschappen en waterbedrijven rond de Maas samen om de waterkwaliteit duurzaam te verbeteren. Deze organisaties bundelen hun kennis en expertise. De partijen onderzoeken of het mogelijk is om op grote schaal de microverontreinigingen te verwijderen door actieve kool toe te voegen. Actieve kool is een speciaal behandelde koolstof die allerlei stoffen aan zich kan binden. Door toevoeging van actieve kool wordt er meer vuil uit het oppervlaktewater gefilterd, waardoor de kwaliteit van het water in de Maas toeneemt. Deze methode is niet nieuw, maar het is wel uniek dat het in het bestaande zuiveringsproces wordt toegepast. In dit geval dus bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Papendrecht van waterschap Rivierenland: een van de Schone Maaswaterketenpartners.

Meetbaar effect
De opzet van de zuiveringsinstallatie Papendrecht maakt deze locatie zeer geschikt om te dienen als proeflocatie. Het zuiveren van het rioolwater op deze locatie vindt plaats in twee volledig gescheiden, maar wel gelijke processen. Door de proef in Papendrecht in één van de twee processen op te starten, kan er een goed vergelijk gemaakt worden. Het effect van de kooltoevoeging is op deze manier optimaal meetbaar. De proef start in de tweede helft van 2016 en duurt negen maanden, zodat het effect bij warm en koud weer kan worden vastgesteld.

Het blijft uiteraard van het grootste belang om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk vervuild afvalwater in het oppervlaktewater terecht komt. Daarbij zijn meer partijen betrokken dan alleen de waterschappen en drinkwaterbedrijven. De Schone Maaswaterketenpartners hopen dat bedrijven die betrokken zijn bij het lozen van afvalwater actief mee blijven denken om er zo voor te zorgen dat er ook steeds minder gezuiverd hoeft te worden. Het ultieme doel is om te bereiken dat een zuiveringsproces zoals nu in Papendrecht wordt opgestart in de toekomst niet meer nodig zal zijn. Vanuit het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ roepen de Maaswaterketenpartners andere partijen op om maatregelen te treffen: van zorgsector tot farmacie. Een schone Maas is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Unieke samenwerking
Uniek is dat álle waterschappen en drinkwaterbedrijven in het Nederlandse Maasstroomgebied de handen ineenslaan om dit project tot een succes te maken. De dertien projectpartners zijn de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, Delfland, De Dommel en Waterschap Rivierenland, Waterschapsbedrijf Limburg (met Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas), de drinkwaterbedrijven Brabant Water, Dunea, Evides Waterbedrijf en WML, Watercyclusbedrijf Waternet, STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. RIWA-Maas heeft een adviserende rol.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties