header

donderdag, 31 maart 2016 11:07

Oude baggermolen boven water getakeld

Bij het project Ruimte voor de Rivier Zwolle heeft aannemerscombinatie Van den Biggelaar/Ploegam samen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta een oude gezonken baggermolen boven water getakeld en afgevoerd.

De baggermolen werd in de vorige eeuw gebruikt voor het winnen van zand en lag in de voormalige zandwinplas in de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. Omdat de zandwinplas ondieper wordt gemaakt en opgaat in een zogeheten nevengeul voor afvoer van hoogwater op de IJssel moest de schuit worden verwijderd. Een hele klus, aangezien de baggermolen een omvang had van 19 bij 5,5 m en 100 ton zwaar was (100.000 kg).
Ruimte voor de Rivier Zwolle is het laatste jaar ingegaan en wordt naar verwachting eind dit jaar opgeleverd. Naast de Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden bestaat het project uit de Dijkverlegging Westenholte, in de buurtschap Spoolde. Door letterlijk ruimte voor de IJssel te maken, wordt gewerkt aan de veiligheid van stad en achterland. Door het verleggen van de dijk ontstaat er een grotere uiterwaard en de geulen kunnen extra hoeveelheden water op een veilige manier afvoeren. De werking hiervan is vergelijkbaar met die van spitsstroken langs snelwegen.

Veiligheid én natuur
Niet alleen de IJssel, ook de anderen Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeenten en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden.
Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het verbeteren van het landschap en de natuur in het rivierengebied én het creëren van extra recreatiemogelijkheden, Zo krijgt de locatie van de voormalige zandwinplas in de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden naast de functie voor veiligheid bij waterafvoer ook die van een aantrekkelijk gebied voor de zeldzame kwartelkoning.

Foto: Marinus Sluiter

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties