header

vrijdag, 08 april 2016 10:04

Afsluitdijk open voor vis: ook voor zwakke zwemmers

'Eigenlijk is het nog te koud voor de vis om te gaan trekken, het water is nog maar 5 graden,' aldus de visspecialisten. Toch werd op 24 maart een net achter de vispassage in Den Oever gehangen om te kijken of er al vis doorheen trok.

In de bak aan de IJsselmeerzijde werd al spiering gesignaleerd, een goed teken. Ze hebben dan de ingang al gevonden en zijn de dijk al gepasseerd. Alleen nog de uitzwemopening vinden (ook wel het kattenluikje genoemd) en dan de wijde onderwaterwereld van het IJsselmeer in op zoek naar een paaiplek.

Ecologische waterkwaliteit
RWS heeft de vispassage in Den Oever afgelopen jaar aangelegd om de ecologische waterkwaliteit van IJsselmeer en Waddenzee te verbeteren. Bij een goede ecologische waterkwaliteit hoort een gevarieerde vislevensgemeenschap, in het IJsselmeer en de Waddenzee betekent dat er mogelijkheden moeten zijn om van zout naar zoet water te zwemmen.
Tot voor kort was dat alleen voor de sterke zwemmers mogelijk. De Afsluitdijk vormt een barrière voor vis die van zout naar zoet water willen zwemmen om daar te paaien of op te groeien, zogenaamde trekvissen. De sterke zwemmers kunnen wel tegen de spuistroom in maar stekelbaarsjes, jonge spiering, glasaal en bijvoorbeeld botlarven niet. Daarom heeft Rijkswaterstaat afgelopen jaar een vispassage aangelegd en visvriendelijk spui- en schutsluisbeheer ingevoerd.

350 miljoen vissen per jaar
Het visvriendelijke spui- en schutsluisbeheer leverde al 350 miljoen vissen per jaar op die van Waddenzee naar IJsselmeer zwommen via de spui- en schutsluizen. De vispassage wordt in 2016 gemonitord. De eerste proefmetingen van de vispassage leveren verschillende soorten op: spiering, stekelbaars die graag van zout naar zoet willen maar ook blankvoorn, waarschijnlijk uitgespoelde vis die weer terug gezwommen is en wolhandkrab en aasgarnaaltjes. Ondanks de nog niet optimale omstandigheden (te koud en bij daglicht) een mooie vangst.

Hoe werkt het?
De vispassage bestaat uit een inzwembak in de Voorhaven (Waddenzeezijde), een buis door de Sluiskolkkade en een uitzwembak in de Zuiderhaven (IJsselmeerzijde). Om een zoete lokstroom voor de vis te creëren, wordt de waterstand in de uitstroombak met behulp van een pomp altijd hoger gehouden dan de waterstand aan de Waddenzeezijde.
Het water stroomt door de dijk naar de inzwembak, de vis zwemt tegen de stroom in via de buis door dijk naar de uitzwembak en kan daar acclimatiseren. In de uitstroombak zit een uitzwemopening waardoor de vis naar het IJsselmeer kan zwemmen of nog verder, de slootjes in of de rivier op.

Samen zetten we de Afsluitdijk open voor vis
Door de Afsluitdijk open te zetten voor vis wordt het hele Rijnstroomgebied beter bereikbaar voor trekvissen. Naast de vispassage bij Den Oever, het visvriendelijk spui- en schutsluisbeheer in Den Oever en Kornwerderzand zal ook nog een vismigratierivier bij Kornwerderzand aangelegd worden. Dit wordt een permanente verbinding tussen Waddenzee en IJsselmeer door het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk in samenwerking met RWS. Daarmee is het pakket aan maatregelen in de Afsluitdijk compleet.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties