header

woensdag, 13 april 2016 11:56

Ondersteuning bij transitie naar regionale circulaire economie

De Rijksoverheid ziet een steeds groter wordende behoefte bij regio’s en gemeenten om inzichtelijk te krijgen hoe de transitie naar een circulaire economie concreet in gang gezet kan worden. Daarom is een vijftal projectpartners gevraagd, onder leiding van Royal HaskoningDHV en Cirkellab, om een methode voor een regionale analyse en concrete kansen richting een circulaire economie te ontwikkelen.

Circulaire business modellen zullen een steeds grotere concurrentie vormen voor het traditionele, lineaire model. Producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen behouden hun waarde. Dit is belangrijk, nu voorzieningszekerheid op het gebied van grondstoffen ook politiek en maatschappelijk aan belang winnen. Bovendien kan het hergebruiken en recyclen van producten veel banen opleveren.

Lokaal maatwerk
Vanuit het programma Circulaire Economie in de regio willen de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken lokale, circulaire initiatieven ondersteunen. Het programma heeft de ambitie de stap te maken van goede, op zichzelf staande, circulaire voorbeelden naar een nationaal gebruik van deze concepten. Decentrale samenwerking speelt hierin een belangrijke rol. Voor het benutten van specifieke kansen is lokaal maatwerk nodig. Met de ontwikkeling van de toolbox ‘Cirkelregio’ streeft de overheid dan ook ernaar de benodigde handvatten voor gemeenten en bedrijven te kunnen bieden, die naar de wensen en eisen van iedere regio kunnen worden aangepast.

Lokale, circulaire bedrijvigheid
Dat er circulaire kansen zijn op regionaal niveau is duidelijk. Wat die kansen precies zijn, is afhankelijk van iedere lokale situatie. Met de toolbox kunnen gemeenten, ondernemers en andere lokale partijen binnen de thema’s ‘Ontdekken’, ‘Ontwikkelen’ en ‘Ondernemen’ direct aan de slag. In een arena komen gemotiveerde spelers uit de regio, zoals gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen, bijeen. Een onlinetool geeft inzicht in de materiaalstromen in hun regio. ‘Kansenkaarten’, best practices en hulpmiddelen helpen die circulaire mogelijkheden te vertalen naar concrete voorstellen en het uitvoeren van pilots. Daarbij wordt voortgebouwd op kwaliteiten, diversiteit, ontwikkelingen en initiatieven in de eigen regio. Het uiteindelijke doel van de toolbox ‘Cirkelregio’ is om vanuit de kracht van de regio zoveel mogelijk lokale, circulaire bedrijvigheid te creëren.
Het programma wordt onder begeleiding van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken ontwikkeld voor het programma Circulaire Economie in de regio. Het consortium bestaat uit Royal HaskoningDHV, Cirkellab, Wageningen UR, Cirkelstad en Metabolic. De toolbox wordt naar verwachting rond de zomer opgeleverd.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties