header

maandag, 18 april 2016 15:14

Aftrap Watertakenplan De Liemers

Het samenwerkingsverband De Liemers is, met ondersteuning van Royal HaskoningDHV, gestart met het opstellen van een Watertakenplan. Een breed gezelschap (met disciplines van ecologie en financiën tot riolering en zuivering) heeft tijdens de Brede Startbijeenkomst in een dag de basis gelegd.
Deze nieuwe planvorm is breder dan het inmiddels gebruikelijke Afvalwaterplan of vGRP. Naast riolering, gemalen, persleidingen en de RWZI ligt de focus ook op het watersysteem en de relatie met de ruimtelijke inrichting. De interacties tussen deze deelsystemen en met de openbare ruimte bepalen hoe in De Liemers de maatschappelijke doelen tegen minimale kosten zullen worden bereikt.
Het Watertakenplan zal geen vrijblijvend document zijn. Het beleid voor alle watertaken in De Liemers wordt samen vastgesteld. Het plan bevat straks de afspraken over gezamenlijke maatregelen en de financiering daarvan. De vGRP’s van de gemeenten (Duiven, Westervoort, Rijnwaarden en Zevenaar) maken er onderdeel van uit. Voor Waterschap Rijn en IJssel is het bepalend voor waterbeleid en -maatregelen in deze regio.

Om burgers en bestuurders beter bij het Watertakenplan (en de implementatie daarvan) te kunnen betrekken is gekozen voor een ‘beeldend plan’: zo veel mogelijk (interactief) gebruik van (GIS)kaarten en een dun ‘papieren’ rapport.
Ook de aanbesteding van het Watertakenplan was bijzonder: daarbij is niet naar de prijs gekeken. Die is tevoren vastgelegd waarna de aanbiedingen alleen op kwaliteit zijn beoordeeld.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties