header

donderdag, 21 april 2016 13:49

Aa en Maas brengt grondwaterputten opnieuw in kaart

De komende maanden brengt waterschap Aa en Maas alle grondwaterputten in beschermde gebieden opnieuw in kaart. Dit doet het waterschap omdat de gegevens verouderd zijn en men precies wil weten hoeveel en waar de putten in deze gebieden liggen. Er wordt gestart met het actualiseren van de bestaande beregeningsvergunningen.

Voor het in kaart brengen krijgen de vergunninghouders van putten in beschermd gebied een (concept)vergunning thuisgestuurd. De vergunninghouders worden gevraagd om de gegevens te controleren en indien nodig te verbeteren.

Om welk gebied gaat het?
Na de administratieve actualisatieslag, brengen twee medewerkers een bezoek aan alle percelen die binnen de beschermde gebieden vallen. De precieze begrenzing van deze gebieden zijn op een kaart aangegeven die te vinden is op www.aaenmaas.nl/beregening. Tijdens het bezoek wordt bekeken of het aantal putten in de praktijk klopt met de beregeningsvergunningen en of de putten zich nog steeds op de opgegeven plek bevinden.

Beperking grondwaterberegening
Grondwaterputten zijn van belang voor beregening van een gebied in droge perioden. Maar voor het beregenen met grondwater gelden wel regels. Dit om de grondwaterstand te beschermen, deze mag niet te laag zijn. Daarom blijven de huidige beperkingen voor grondwaterberegening bestaan in de beschermde gebieden waterhuishouding (EHS), de attentiegebieden en de invloedgebieden Natura2000. In deze gebieden behouden we wat vergund is, maar accepteren we geen aanvragen voor nieuwe grondwaterputten. Ga naar www.aaenmaas.nl/beregening voor alle actuele informatie en veel gestelde vragen.

Overgangstermijn tot 1 januari 2018 in niet-beschermd gebied
Sinds juni 2014 heeft Aa en Maas een nieuw beregeningsbeleid voor de niet -beschermde gebieden. Hierin zijn enkele regels aangescherpt, en is er meer flexibiliteit mogelijk. Iedereen heeft drie en een half jaar de tijd om over te stappen op de nieuwe regels. Als u dan geen melding met bijbehorend bedrijfswaterplan heeft ingediend, mag u niet meer beregenen vanaf 1 januari 2018. Ga er dus mee aan de slag!

Vragen?
Woont u in de gemeente Landerd, Cuijk, Grave of Mill en Sint Hubert en heeft u vragen over de toegezonden (concept)vergunning en/of vragen over de controles? Op 4 mei 2016 houdt waterschap Aa en Maas van 14.00 tot 16.00 uur een inloopmiddag bij het districtskantoor in Cuijk, Gildekamp 2. U kunt ook bellen naar het algemeen telefoonnummer van Aa en Maas, telefoon 088 - 17 88 000.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties