header

woensdag, 18 mei 2016 11:45

Lancering landelijk platform Meten & Monitoren

Met de start van een eerste interactieve bijeenkomst is de aftrap gegeven voor het Landelijk Platform Meten & Monitoren (LPMM). Met deze lancering is nu een landelijk platform opgericht dat beoogt een kennismakelaar te zijn voor iedereen die werkzaam is bij de overheid en bezig is met Meten & Monitoren in de afvalwaterketen, waarbij de verbinding wordt gelegd met metingen aan het stedelijke watersysteem.

De aftrap werd gegeven tijdens een eerste bijeenkomst in Amersfoort. Na de inleiding door voorzitter Erik Warns, volgde een presentatie door Hugo Gastkemper van Rioned, waarbij werd aangegeven dat Rioned dit initiatief van harte ondersteunt. Hierna werd door de 45 aanwezigen veel informatie en kennis uitgewisseld. Onderling werd besproken waar men elkaar kan versterken en werden onderlinge hulpvragen besproken. In de middag volgde Bert Palsma van Stowa met een bijdrage. Hierin werd duidelijk dat het watersysteem en de waterketen als één te beschouwen is en dat inspiratie te halen is uit sprekende voorbeelden. De middag werd vervolgd met meerdere workshops op verschillende thema’s. Na de evaluatie van deze succesvolle dag wordt onderzocht hoe de internetpagina www.lpmm.nl verder kan worden opgezet en hoe belanghebbenden bereikt kunnen worden. Het ligt in de lijn van de verwachting dat een volgende bijeenkomst georganiseerd gaat worden.

Achtergrond LPMM
In Nederland wordt op diverse plekken gemeten aan de afvalwaterketen, door individuele gemeenten of door samenwerkingsverbanden van gemeenten en waterschappen. Al deze partijen zijn gebaat bij het uitwisselen van kennis en ervaring. In Nederland lopen er enkele initiatieven op dit gebied. Een landelijk onderzoek hiernaar geeft aan dat de huidige initiatieven veelal afhankelijk zijn van vrijwillige inzet. Ze zijn kwetsbaar in hun continuïteit door het ontbreken van een gefundeerde basis. Verder richten de initiatieven zich vaak op één bepaalde doelgroep (een regio, alleen gemeenten of alleen waterschappen). Hierdoor ontbreekt het overzicht, en gaat tijd (en dus geld) verloren aan het zoeken, verkrijgen en verstrekken van relevante informatie. Uit een onderzoek in de sector uit 2015 kwam naar voren dat er behoefte is aan een betere en snellere vorm van kennisuitwisseling. Het streven is om dit te realiseren via een professioneel Landelijk Platform, waarmee de watersector zichzelf tijd en geld kan besparen. Deze besparing is uiteraard prettig voor alle belastingbetalers. De doelgroep bestaat uit specialisten die zich met Meten & Monitoren bezig houden en werkzaam zijn bij een overheid.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties