header

woensdag, 01 juni 2016 11:14

Algemene Waterschapspartij vraagt om deltabeslissing

Het plan Sluizen gaat primair over de veiligheid van de bewoners van de regio Rotterdam - Dordrecht. Daarnaast biedt het plan Sluizen ook enorme kansen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, zoals beschikbaarheid van zoetwater voor de landbouw en ontwikkeling van waternatuur in de Zuidwestelijke delta. Op 16 juni staat plan Sluizen weer op de agenda van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur & Milieu.

Impact plan Sluizen vergelijkbaar met plan Lely
De vergelijking met het beroemde plan van Lely dringt zich op. Immers, ook de visionaire ir. Lely kwam lange tijd niet verder met zijn plan voor de Afsluitdijk. Pas na de Watersnood van 1916 en de voedseltekorten als gevolg van de grensblokkades in de Eerste Wereldoorlog sloeg de publieke opinie om.
De Algemene Waterschapspartij roept alle partijen op om op basis van het plan Sluizen te komen tot een gedragen toekomstvisie voor de waterstaatkundige inrichting van de Zuidwestelijke delta tussen Rotterdam en Terneuzen, om zo veel mogelijk belangen optimaal te bedienen. Systeemingrepen hebben een enorme impact. Dat vereist dus grote zorgvuldigheid, maar biedt ook enorme kansen. Dat heeft Lely wel bewezen.

Serieus vervolgonderzoek naar kosten en baten
Wat nú nodig is, is een gedegen vervolgonderzoek naar de economische- en maatschappelijke kosten en baten van het Plan Sluizen, zodat in 2020 een gefundeerde deltabeslissing kan worden genomen over de aanleg van sluizen in de Nieuwe Waterweg. Moties met dergelijke strekking op initiatief van de AWP zijn in de Algemene Besturen van het waterschap Hollandse Delta en het hoogheemraadschap van Delfland met zeer ruime meerderheid aangenomen.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties