header

donderdag, 02 juni 2016 10:57

Eindoplevering Kraaijenbergse Plassen

Op zaterdag 11 juni wordt het water en de bijbehorende basisinrichting van project Kraaijenbergse Plassen definitief overgedragen aan de gemeente Cuijk. Dit vormt dan de afronding van het omvangrijke ontgrondingsproject met 450 hectaren water en 250 hectaren aan basisinrichting. Vanuit Cuijk zijn vanaf 1970 ruim 75 miljoen ton industriezand, 10 miljoen ton grind en 20 miljoen m3 ophoogzand op de overwegend Nederlandse bouwmarkt gebracht. Qua industriezand past dat bij 250.000 woningen; dus een forse bijdrage aan het mogelijk maken van bouwactiviteiten in Nederland.

Om het geheel in een wat relativerend perspectief te zetten: dat is vijf jaar de Nederlandse behoefte aan industriezand, één jaar de Nederlandse behoefte aan grind en een half jaar de Nederlandse behoefte aan ophoogzand. Ruim 45 jaar is er gewerkt met drijvende zandverwerkingsinstallatie’s , voordat de ‘Vierlingsbeek’ medio 2014 het project verliet en de afronding van de herinrichting vorm gegeven kon worden onder andere door het weer opvullen van het deelproject De Riet. Eerst in de vorm van een vijftal plassen parallel aan de Maas en vanaf 1990 werd na een overlegproces met provincie, gemeenten en omwonenden, vorm gegeven aan wat genoemd werd ‘het integraal stadrandmodel’: “het wonen aan het water in de Heeswijkse Kampen met het bijbehorende stedelijk uitloopgebied, de recreatieruimte op en langs het water, de basis voor recreatieve ontwikkeling op Dommelsvoort, natuurontwikkelingsmogelijkheden in de meer westelijk gelegen gedeelten.”

Eeuwigdurend onderhoud
De gemeente kon uit de afdrachten een fonds voor eeuwigdurend onderhoud vullen. Het probleem met het grondbedrijf dat de gemeente Cuijk had bij de Heeswijkse Kampen werd opgelost. De basis van een voor de gemeente lucratief woningbouwgebied Heeswijkse Kampen werd gelegd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat ook zijn weerslag vindt in de mogelijkheden voor recreatiefuncties op en langs de Kraaijenbergse Plassen. Ook de invulling van de natuurontwikkelingsmogelijkheden met name in de westelijke delen van de Kraaijenbergse Plassen vormt daarvan een voorbeeld. Hierbij moet overigens een deel van de credits op het conto van de gemeente, de provincie, de omwonenden, Das en Boom en het Brabants Landschap worden geschreven. Uitvoerige discussies met de gemeenten Beers en Cuijk, de provincie over herinrichtingsvereisten, een intensieve betrokkenheid van omwonenden, de vereniging Das en Boom ende stichting Brabants Landschap, dit alles droeg bij aan het tot stand komen van het gebied zoals het nu is.

Directe omgeving
Voor de bewoners veranderde er nogal wat. De directe omgeving werd van grasland of maïsakker omgevormd naar water en ingerichte randzones. Boerderijen verdwenen of werden verplaatst. Tijdens het werk was er de overlast van stof en lawaai en soms laagfrequent geluid. Smals heeft geprobeerd om zo goed mogelijk rekening te houden met deze belangen. Een memorabel punt vormt de wijze waarop Smals door de provincies Noord Brabant en Gelderland gedwongen werd om ruim 100 hectaren aan winruimte af te staan aan andere industriezandproducenten. Gepaard gaande met langdurige discussies, complexe overeenkomsten en zeer lange tijdstrajecten werd dit uiteindelijk geregeld op een wijze waarbij Smals vanaf augustus 2014 compenserende winruimte in Gelderland kan benutten.

Substantieel minder grind
Projecten waarbij substantieel minder grind is en waardoor het sluiten van de grindverwerkingsinstallatie in Cuijk uiteindelijk versneld werd. De grootste uitdaging ligt in Cuijk ligt er nu voor het consortium Waterpark Dommelsvoort. Er zijn meer dan uitstekende randvoorwaarden gecreëerd, mede door inbreng vanuit de gemeente Cuijk en Smals, voor een goede recreatieve ontwikkeling. Binnenkort moet het waar gemaakt worden. Smals waardeert de samenwerking met de gemeente Cuijk, (voorheen Beers en Cuijk) die vanaf het begin van het project Kraaijenbergse Plassen vastgelegd is in overeenkomsten, die op gezette tijden geactualiseerd moesten worden. Uiteindelijk is vorig jaar maart de beëindigingsovereenkomst ondertekend. De formele overdracht bestaande uit het notarieel overdragen van de percelen aan de gemeente Cuijk is al afgerond.
Op 11 juni is er een feestelijke bijeenkomst waarbij de betrokken overheidsinstanties, adviseurs, omwonenden en medewerkers gezamenlijk de afronding van het project vieren, onder het motto van Smals: Wie een kuil graaft voor een ander…is geen egoïst!

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties