header

maandag, 13 juni 2016 14:16

Infra-Innovatie Netwerk moet centraal punt worden

Tijdens een zeer druk bezochte bijeenkomst op donderdag 9 juni in het Provinciehuis van Noord-Brabant in ’s-Hertogenbosch is het Infra-Innovatie Netwerk gelanceerd. Initiatiefnemers zijn de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland en de gemeenten Enschede en Zoetermeer. Het initiatief wordt inmiddels door alle twaalf provincies gedragen en ook de gemeenten Houten, Breda, Den Haag en Rotterdam hebben zich aangesloten. Kennisplatform Crow is de faciliterende organisatie.

Het wegennetwerk moet aan steeds meer eisen voldoen. Het moet efficiënter, sneller en duurzamer, maar tegelijkertijd staan de budgetten steeds meer onder druk. De inzet van innovatieve producten en technieken wordt gezien als een van de manieren om op deze omstandigheden in te spelen. Het netwerk wil samen met de betrokken marktpartijen het daadwerkelijk toepassen van technische innovaties in de grond-, weg- en waterbouw sector bevorderen en versnellen. Het richt zich daarbij op de dagelijkse praktijk van decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) vanwege hun specifieke vraag en dynamiek. Dit netwerk moet het centrale punt worden waar opdrachtgevers en opdrachtnemers, vragen en ideeën, obstakels en oplossingen, processen en technieken elkaar kunnen vinden.

Het Infra-Innovatie Netwerk gaat mensen en initiatieven met elkaar verbinden. Daarvoor is een gezamenlijke innovatieagenda beschikbaar, waar vraag en aanbod van innovaties bij elkaar worden gebracht. Het netwerk zorgt via een kennisportal voor praktische handreikingen, succesvolle inrichting van proeftuinen, een systematiek voor de beoordeling en de verspreiding van de resultaten van innovaties.

Kennisplatform Crow en wegbeheerdersplatform WOW ondersteunen het Infra-Innovatie Netwerk. Crow is de onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer. WOW staat voor Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders, het samenwerkingsplatform tussen wegbeheerders van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Meer informatie over het netwerk: www.crow.nl/infra-innovatienetwerk

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties