header

vrijdag, 17 juni 2016 11:41

Cortenoever en Voorsterklei weer voor agrariërs en bewoners

Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe gaven op 15 juni Cortenoever en Voorsterklei symbolisch terug aan de agrariërs en bewoners. Na tien jaren van planvorming, ontwerpkeuze, procedures en realisatie zijn de werkzaamheden voor de dijkverleggingen zo goed als afgerond en keert de rust in beide gebieden terug.

De projecten maken deel uit van de 34 Ruimte voor de Rivier-projecten van Rijkswaterstaat, waarmee 4 miljoen Nederlanders tegen extreem hoogwater worden beschermd. De dijkverleggingen hebben grote gevolgen voor de bewoners van het gebied. Diverse bewoners en agrariërs konden niet op hun oude plek blijven en hun huis of bedrijf werd verplaatst.

Intensief betrokken
Alle betrokkenen van Cortenoever en Voorsterklei zijn door Waterschap Vallei en Veluwe intensief betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe inrichting van het gebied. Door middel van diverse sessies zijn eisen en wensen in kaart gebracht en beoordeeld op de (on)mogelijkheden. Centraal stond de vraag: ‘Zoek met ons mee naar een ontwerp dat het minste pijn doet’.

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin: “Het waterschap wilde zoveel mogelijk aan ieders belang tegemoet komen. Ik heb enorme bewondering voor de veerkracht die mensen hebben getoond in de zoektocht naar een ontwerp. Het vroeg veel tijd maar leverde wel iets moois op.”
Uiteindelijk leidde dit gebiedsproces ertoe dat voor vrijwel iedereen in beide gebieden passende oplossingen werden gevonden. “Gelukkig hebben de meeste bewoners van deze verandering uiteindelijk een kans weten te maken”, aldus Nelly Kalfs, directeur bij Rijkswaterstaat. Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) sprak ook haar waardering uit voor betrokkenen. Dit deed zij in een film over het doorlopen gebiedsproces, die tijdens de bijeenkomst werd vertoond.

Geschenken
De bewoners van zowel Cortenoever als Voorsterklei ontvingen uit handen van Klip en Kalfs een geschenk. In Cortenoever komt een ‘uitrust- en stilteplek’ op de locatie waar vroeger ’t Halfvasten stond. In Voorsterklei hebben de bewoners behoefte aan enkele parkeerplaatsen voor recreanten en vissers. Ook krijgen beide gebieden diverse informatiepanelen met allerhande informatie over de omgeving én een kunstwerk. Dit alles wordt in samenwerking met de bewoners gerealiseerd.

Wat is er gedaan?
In Cortenoever en Voorsterklei zijn landinwaarts nieuwe waterkerende dijken aangelegd, waardoor de IJssel meer ruimte krijgt. Delen van de nieuwe buitendijkse gebieden zijn afgegraven. De ‘oude’ dijken zijn aan de noord- en zuidkant verlaagd. Alleen bij extreem hoogwater stromen de nieuwe buitendijkse gebieden mee met de IJssel en verlagen dan de waterstand in deze rivier bij Cortenoever met 35 cm en bij de Voorsterklei met 29 cm. Deze situatie komt gemiddeld eens per 25 jaar voor, waardoor de landbouwfunctie in beide gebieden gehandhaafd blijft.

Niet helemaal klaar
Hoewel de gebieden symbolisch zijn overgedragen, zijn de werkzaamheden nog niet helemaal klaar. Aannemingsmaatschappij de Vries & van de Wiel werkt de komende periode nog aan het plaatsen van omheiningen en de afronding van de nieuwe gemalen. De formele, definitieve oplevering aan de beheerders (gemeenten Brummen en Voorst en Rijkswaterstaat) vindt plaats als de aannemer alle werkzaamheden in het veld heeft afgerond. Dit is naar verwachting eind oktober 2016.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties