header

vrijdag, 17 juni 2016 11:57

Noordzee-Manifest moet energietransitie versnellen

Organisaties die zijn betrokken bij de energievoorziening op de Noordzee hebben op 15 juni een overeenkomst voor meer samenwerking getekend.

Met de ‘Declaration of Coordination and Cooperation in the North Sea Region’ willen de Gas en Olie producerende industrie (Nogepa), de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA), de Stichting Natuur en Milieu, Tennet en TNO samenwerken aan een integrale langetermijnvisie op de Noordzee en een ‘call to action’ op korte termijn. De samenwerking moet leiden tot een veilig, duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem dat in balans is met het eco-systeem van de Noordzee.

Politieke bereidheid
De ondertekening vond plaats tijdens Gas meets Wind: North Sea Energy Symposium dat is georganiseerd in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. Mark Dierikx, directeur-generaal Energie, Telecom en Mededingen bij het ministerie van Economische Zaken gaf inzicht in de Europese politieke bereidheid tot samenwerking op de Noordzee, die op 6 juni door de lidstaten werd bevestigd in een Political Declaration. De ontwikkeling van het Noordzeegebied tot een Northern Energy Region is een kans voor de omringende landen om slimme combinaties tussen offshore gas, wind en netbeheerder te verkennen.
Nu het politiek kader voor de samenwerking in de Noordzee-regio is geschetst, is het belangrijk dat de industrie in actie komt. Dierikx: “Regionale samenwerking staat hoog op de politieke agenda. Het initiatief vanuit de gas en wind sector om samen met netbeheerders deze uitdaging aan te gaan en met een open blik de voordelen van een zo efficiënte en effectieve energietransitie te onderzoeken, waardeer ik zeer.”

Concrete projecten
Tijdens twee rondetafelgesprekken bespraken de belangrijkste stakeholders zowel de langetermijnvisie voor samenwerking als de kortetermijnacties, door in te gaan op concrete projecten die gezamenlijk opgepakt moeten worden. René Peters van TNO: “Vandaag maken wij een paradigmaverschuiving mee: een jaar geleden praatten de gas- en windindustrie niet over integratie, nu praten we over synergiën. De vraag is hoe men kan profiteren van elkaar en nieuwe systemen kan ontwikkelen.”
Er liggen volgens Charles Dickson van Wind Europa drie uitdagingen: het reduceren van CO2-uitstoot, een stabiel elektriciteitsnet en een goede balans in energieopslag. Dit kan door productieplatformen te ontmantelen en te gebruiken voor energieconversie, daarna moet men investeren in een evenwichtig energienet. Ruud Bos, directeur van Engie: “De technologie is er. We hebben een pilot nodig om de bestaande infrastructuur te gebruiken, voordat het verdwijnt.”

Uitdaging
De uitdaging is om enerzijds de offshorewindparken en het netwerk op zee te versnellen en betaalbaar te houden en aan de andere kant de nog benodigde fossiele productie zo efficiënt en schoon mogelijk te laten plaatsvinden. Denk daarbij aan coördinatie van de vele Noordzee-initiatieven, gezamenlijk onderzoek naar mogelijkheden voor elektrificatie van productieplatforms, gezamenlijke innovatie voor systeemintegratie, power2gas, energie-opslag, et cetera. Ook zijn er synergievoordelen te behalen op het terrein van logistiek, communicatie en community-building.

Gezamenlijke inspanningen
Hans Timmers, voorzitter van de raad van bestuur van NWEA en Jo Peters, secretaris-generaal van Nogepa zijn overtuigd van de voordelen van gezamenlijke inspanningen. Daarom hebben ze samen met de andere ondertekenaars van het Manifest een stuurgroep gevormd om de gezamenlijke mogelijkheden verder te onderzoeken. De stuurgroep werkt nauw samen met het MVI-E Lab van de Topsector Energie waaraan vele betrokkenen bij ontwikkelingen op de Noordzee deelnemen, zoals de scheepvaart, havens, visserij, natuur, landbouw en anderen. Zij willen uiteindelijk komen tot een integrale duurzame visie met breed draagvlak.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties