header

donderdag, 30 juni 2016 11:50

Maatschappelijke inbreng drager voor nieuw waterplan Almere

De gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland werken samen aan een nieuw waterplan voor Almere, dat loopt van 2017 tot 2022. Dit plan gaat in op alle terreinen van stedelijk water zoals toerisme en recreatie, natuur, onderhoud aan het riool, drinkwater en regenwater. Eind 2016 stellen de gemeenteraad en de Algemene Vergadering het plan vast. Participatie en communicatie spelen een rol bij de totstandkoming van het plan en bij de uitvoering ervan. In september laten de gemeente en het waterschap zien wat er is gedaan met de inbreng uit de Waterweek van eerder dit jaar. Geïnteresseerde bewoners en organisaties worden hiervoor uitgenodigd.

De ´Waterweek´ in Almere, van 22 tot en met 24 maart 2016, is een goede manier gebleken om belanghebbenden en belangstellenden te betrekken bij water in Almere. En bij het opstellen van het plan. Met een inspiratieavond, zes thematische workshops en drie lunchlezingen vormde het een dynamische week. Het resultaat was veel inbreng en enthousiasme voor Almere als vitale waterstad. Aan de week namen ongeveer 200 mensen deel van de gemeente Almere, provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, maatschappelijke organisaties, (recreatie)ondernemers en inwoners).
Momenteel kijken de gemeente en het waterschap hoe de samenwerking met andere organisaties en met inwoners de komende planperiode verder kan worden vormgegeven. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een ‘blue deal’ of door het vormen van een ‘community’ rondom een opgave of een thema. Voor de Algemene Vergadering is het Waterplan Almere een nieuwe planvorm voor water in stedelijk gebied. De Algemene Vergadering heeft een kaderstellende rol in het planproces en behandelt het plan In oktober inhoudelijk.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties