header

maandag, 11 juli 2016 09:12

Handboek bundelt alle kennis over soilmix-wanden

De laatste jaren maakt de toepassing van soilmix-wanden een flinke groei door. Deze in de grond gevormde wanden kunnen grond of water keren en ook een dragende functie hebben. Het nu verschenen handboek neemt nog bestaande onzekerheden weg en draagt daardoor bij aan een (nog) bredere toepassing. Het handboek is het resultaat van goede samenwerking tussen het Belgische WTCB en SBRCURnet.

Het in situ mengen van grond met cement voor het maken van wanden of funderingen is een ontwikkeling die sinds het begin van deze eeuw gestaag doorgaat. Verschillende uitvoerende en adviserende bedrijven hebben in die jaren veel geïnvesteerd in kennis- en productontwikkeling en steeds efficiëntere uitvoeringsmethoden.
Soilmix-wanden is daarbij een verzamelterm voor verschillende uitvoeringstechnieken voor het vervaardigen van wanden in de grond. Dat kan in de vorm van kolommen of panelen, die worden gemaakt door cement als bindmiddel met grond te vermengen. In de gevormde wanden worden stalen profielen opgenomen voor de krachtsoverdracht.
Soilmix-wanden kunnen een grote diepte/kerende hoogte bereiken, tot wel 25 m. Ze hebben in de eerste plaats een grondkerende functie, tijdelijk of permanent. Daarnaast kunnen soilmix-wanden een verticaal dragende en een waterkerende of –remmende functie hebben. Daarbij is wel veel aandacht voor een zorgvuldige uitvoering nodig, vooral voor een homogene menging van grond en bindmiddel. Zandgrond is daar het meest geschikt voor. Bij klei en veen is de menging van kritischer en is een gedegen kwaliteitscontrole nog belangrijker.

Handboek
Het nu verschenen handboek bevat ook een nieuwe ontwerpmethode die door WTCB is ontwikkeld en gebaseerd is op boogwerking in de soilmix-panelen. Het handboek bestaat uit twee delen in één boekwerk. Het zwaartepunt in deel 1 ligt bij genoemde ontwerpmethode, terwijl deel 2 een overzicht geeft van de kennis die in diverse (inter)nationale publicaties over soilmix-wanden is opgenomen. Ook bevat dit deel een aantal cases uit België en Nederland. Niet onvermeld mag blijven een in deel 1 opgenomen woordenlijst met Vlaamse en Nederlandse begrippen.
Het ‘Handboek soilmix-wanden, ontwerp en uitvoering’ is verkrijgbaar bij SBRCURnet, zowel online als in gedrukte vorm (A4-fromaat, 282 pag.). Klik hier voor meer informatie en de prijs.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties